تاریخ پست:1397/8/15 11:11
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

باشگاه جانسپار راه میهن کامران گنجی، به خجستگی ورهرام ‌ایزد جشن زادروز در خانه‌ی دولت کرج برگزار کرد.
با نوآوری و کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی، به فرخندگی ورهرام‌ ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با دوشنبه 14 آبان‌ماه 1397 خورشیدی جشن مشترک برای زاده‌شدگان ماه‌های مهر و آبان در خانه دولت انجمن زرتشتیان کرج برگزار شد. جشن زادروز همراه با برنامه‌ها‌ی شاد و پذیرایی بود. در این جشن شماری از زرتشتیان کرج باشنده بودند و با کیک و خوراکی‌هایی که از سوی زاده‌شدگان فراهم شده بود، پذیرایی شدند.

پیش از برپایی جشن زادروز، آیین اوستاخوانی تندرستی و نیایش گروهی به کوشش موبد گودرز ماوندی در شاه‌ورهرام ایزد کرج برگزار شد.

فرتور از کانال ورهرام کرج است.

1986


تاریخ پست:1397/8/15 11:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1303

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics