تاریخ پست:1397/8/13 13:0
سازمان جوانان زرتشتی تهران برگزار کرد

سومین نشست آموزش خانواده همراه با ارایه راهکار عملی

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کارشناس ارشد روانشناسی در سومین نشست آموزشی به خانواد‌های دانش‌آموزان زرتشتی راهکارهای عملی ارایه داد.
نسرین مراديان كارشناس ارشد روانشناسی و مدرس مشاوره از راه ارزيابی مجدد، در بخشی از سخنانش گفت: نظريه بازنگری و ارزيابی مجدد از راه مشاوره نمی‌تواند برای شما مفيد باشد مگر اين كه خود شما آن را به خوبی فهميده باشيد. ممکن است در برخی از موارد كاربرد آن، به ويژه هنگامی که در جایگاه پدر و يا مادر باشيد، دچار مشكل شوید، من به عنوان يک مادر می‌توانم بگويم «به جمع ما خوش آمديد». وی در ادامه‌ی نشست، به ارایه‌ی راهکارهای عملی پرداخت .
در بخشی دیگر از این برنامه و به دنبال گفت‌و‌گوی نشست پیشیین، دکتر مهرداد قدردان پژوهشگر،دانشجوی دكترای ادبيات و فرهنگ ايران باستان و آموزگار دینی از اهميت و نقش انديشه به استناد شاهنامه سخن گفت.

سلسله نشست‌های آموزشی از سوی کمیسیون دینی سازمان فروهر و با همکاری انجمن خیریه‌ درمانی برنامه‌ریزی شده است. این کارگاه آموزشی پنج‌شنبه‌ها از ساعت 15 و 30 دقیقه تا 18  همزمان با کلا‌س‌های دینی در سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) برگزار می‌شود. خانواده‌ها می‌توانند در ادامه‌ی این سلسله نشست‌ها شرکت کنند.
سومین نشست آموزش خانواده پنجشنبه دهم آبان‌ماه 1397 خورشیدی با باشندگی شماری از خانواده‌های زرتشتی برگزار شد.

فرتور از تارنمای سازمان جوانان زرتشتی است.

1986

 


تاریخ پست:1397/8/13 13:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :784

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics