تاریخ پست:1397/8/11 11:1
به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره یزد

جشن معرفی نودانشجویان زرتشتی برگزار شد

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

جشن معرفی نودانشجویان زرتشتی به کوشش انجمن یانش وران مانتره در تالار ماهیار اردشیر قاسم‌آباد یزد برگزار شد.
جشن معرفی دانشجویان زرتشتی، با آوای نیایش و گات‌هاخوانی از ساعت 18 آغاز شد. مجری برنامه پیام شادباش اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس را خواند. همچنین سینا مژگانی دبیر انجمن یانش‌وران یزد به مهمانان خوش‌آمد گفت. در بخشی از این جشن، فریبا مالی پیام شادباش از سوی انجمن زرتشتیان یزد به نودانشجویان گفت. برگزاری مسابقه، سرگرمی، پخش نماآهنگ و موسیقی از بخش‌های این جشن در روز پنج‌شنبه 10 آبان‌ماه 1397 خورشیدی بود.

نیایش و گاتاخوانی آغازگر برنامه‌های جشن معرفی نودانشجویان زرتشتی بود

نیایش و گاتاخوانی آغازگر برنامه‌های جشن معرفی نودانشجویان زرتشتی بود

مجری جشن، پیام شادباش اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس را خواند

مجری جشن، پیام شادباش اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس را خواند

نام‌نویسی از دوستداران باشندگی در پیک‌نیک 12 آبان‌ماه

نام‌نویسی از دوستداران باشندگی در پیک‌نیک 12 آبان‌ماه

سینا مژگانی، دبیر انجمن یانش‌وران مانتره

سینا مژگانی، دبیر انجمن یانش‌وران مانتره

جشن معرفی نودانشجویان پنجشنبه 11 آبان ‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد

جشن معرفی نودانشجویان پنجشنبه 11 آبان ‌ماه 1397 خورشیدی برگزار شد

 گروه نخست دانشجویان و برگزیدگان مسابقه

 گروه نخست دانشجویان و برگزیدگان مسابقه

 
 
گروه دوم دانشجویان و برگزیدگان
 
گروه دوم دانشجویان و برگزیدگان

فریبا مالی پیام شادباش از سوی انجمن زرتشتیان یزد به نودانشجویان گفت

فریبا مالی پیام شادباش از سوی انجمن زرتشتیان یزد به نودانشجویان گفت

گروه سوم دانشجویان و برگزیدگان

میان برنامه 

ادامه کلیپ

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/8/11 11:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1686

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics