تاریخ پست:1397/8/5 17:7
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم با نقاشی و داستان‌نویسی درباره‌ی پاسداشت آب، جشن آبانگان را گرامیداشتند.
دانش‌آموزان پایه‌ی یکم تا سوم این آموزشگاه زرتشتی، جشن آبانگان و سپندینگی آب را در نقاشی‌های خود به نگاره در آوردند. همچنین دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم تا ششم داستان با عنوان «اگر آب بودم...» را نوشتند. به برگزیدگان نقاشی و داستان‌نویسی پیش‌کش داده می‌شود. در بخشی از این جشن، شادمهر گَبا دانش‌آموز پایه‌ی ششم متنی درباره‌ی فلسفه‌ی جشن آبانگان خواند. درپایان به هر یک از دانش‌آموزان کارت نشانگر کتاب با نوشتار شادباش جشن آبانگان و لیوان پیش‌کش شد. کارت‌های نشانگر کتاب به کوشش مادر شادمهر فریدنی، دانش‌آموز  پایه‌ی دوم، طراحی و آماده‌سازی شده بود.
 فرخنده آیین آبانگان، شنبه پنجم آبان‌ماه 1397 خورشیدی در دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم جشن گرفته شد.

فیروزه فرودی، آموزگار دینی-شادمهر گَبا دانش‌آموز پایه‌ی ششم

فیروزه فرودی، آموزگار دینی-شادمهر گَبا دانش‌آموز پایه‌ی ششم

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/8/5 17:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1606

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics