تاریخ پست:1397/8/3 16:46
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

نوبت نخست مجمع همگانی سازمان زنان زرتشتی تهراننوبت نخست مجمع همگانی سازمان زنان زرتشتی در راستای تصویب تراز و بیلان مالی، انتخاب هیات‌مدیره و بازرسان برگزار می‌شود.
پیرو آگاهی‌رسانی سازمان زنان زرتشتی، دوره‌ی سه ساله‌ی خدمت هیات‌مدیره سازمان زنان زرتشتی رو به پایان است، از این رو از همه‌ی دوشیزگان و بانوان زرتشتی دارای شرایط دعوت شده است در اجرای تکلیف اجتماعی خود با به همراه داشتن کارت هموندی در نشست همگانی و عادی سازمان زنان زرتشتی که یک‌شنبه ششم آبان‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 و 30 دقیقه‌ی بامداد در محل این سازمان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

 

  • دستور جلسه‌ی مجمع عمومی سازمان زنان زرتشتی:

_ تصویب تراز و بیلان و گزارش درآمد و هزینه سال مالی 1396-1394

_ انتخاب هموندان هیات‌مدیره (9 تن هموندان اصلی و 3 تن هموندان جانشین)

_ انتخاب بازرسان سازمان (یک تن بازرس اصلی و یک تن بازرس جانشین)

 

  • انتخاب شوندگان (نامزدهای انتخاباتی) بایسته است ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

1_ از پدر و مادر زرتشتی زاده شده و استوار به آیین و سنن زرتشتی باشند و به شکست آنها مشهور نباشند.

2_ از حقوق اجتماعی محروم نگردیده و وابسته به نهادهای ضد میهنی و ضد انقلاب نباشند.

3_ سی سال تمام داشته و ساکن تهران باشند.

4_ کارت عضویت از سازمان زنان زرتشتی داشته باشند.

5_ از حقوق‌بگیران، مستاجران سازمان و اعضای هیات نظارت بر انتخابات آن دوره سازمان نباشند.

6_ سابقه دو سال عضویت فعال در کمیسیون‌های سازمان را داشته باشند یا پیش از این به عضویت هیات‌مدیره و یا به سمت بازرس سازمان انتخاب شده باشند.

7_ پیشینه‌ی خدمات شایسته‌ای به سازمان و یا سایر موسسه‌های زرتشتی داشته باشند.

8_ شخصیت اجتماعی یا علمی داشته باشد.

 

  • انتخاب‌کنندگان بایسته است دارای ویژگی‌های زیر باشند:

1_ زرتشتی بوده و ساکن تهران باشند

2_ حداقل شانزده سال تمام داشته و تبعه‌ی ایران باشند.

3_ دارای کارت عضویت سازمان زنان زرتشتی باشند.

هرگاه مجمع همگانی نوبت نخست به علت عدم حضور شمار همکیشان رسمیت نیابد، مجمع همگانی نوبت دوم از ساعت 9 و سی دقیقه‌ی بامداد دوشنبه 21 آبان‌ماه در محل سازمان زنان زرتشتی برگزار می‌شود.

انتخابات سازمان زنان زرتشتی

 


تاریخ پست:1397/8/3 16:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :665

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics