تاریخ پست:1397/8/1 21:21
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انتخابات شوراهای دانش‌آموزی در دبستان پسرانه‌ی دینیاری برگزار شد
انتخابات دانش‌آموزی سه‌شنبه یکم آبان‌ماه 1397 خورشیدی در محل این آموزشگاه زرتشتی برگزار شد. نامزدهای انتخاباتی شورا و رای‌دهندگان از میان دانش‌آموزان دوره‌ی دوم دبستان بودند. 5 دانش‌آموز هموند اصلی و 3 تن هموندان جانشین از میان 11 نامزد انتخاباتی گزینش شدند. نتیجه شمارش آرا به ترتیب زیر است:

هموندان اصلی شورای دانش‌آموزی

بردیا خسروی                  25

سپنتا یزدانی                   25

فراز اختیاری                    24

رامان فلفلی                      20

تریتا ماوندادی                  17

هموندان جانشین شورای دانش‌آموزی

سامان حقیقت                16

آرتین شهریاری             16 

سیروس نمیری             16

با توجه به برابری آرای هموندان جانشین در صورت کناره‌گیری هر یک از هموندان اصلی، میان هموندان جانشین دوباره انتخابات انجام می‌شود.

فرتور از دبستان دینیاری رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/8/1 21:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1127

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics