تاریخ پست:1397/7/27 23:43
گوهر برومندی

 انتخابات گردش 63 انجمن زرتشتیان یزد با نرم افزار الکترونیکی انجام شد.
انتخابات هیات مدیره‌ی گردش 63 انجمن زرتشتیان یزد از ساعت 8 و 30 دقیقه آدینه 27 مهرماه 1397 خورشیدی در تالار بزرگ‌چمی آغاز شد و بدون تمدید زمان رای‌گیری در ساعت 19 و 30 دقیقه به پایان رسید.
با کناره‌گیری یک تن از نامزدها، انتخابات با ۲۶ نامزد پیگیری شد. موبد فریبرز شهزادی، خسرو تشکر، خدابخش بهمردی، افشین مالی و بهرام خسرویانی هموندان هیات نظارت بر انتخابات گردش 63 انجمن زرتشتیان یزد بودند. رای‌گیری گردش 63 برای نخستین بار در هازمان زرتشتی به شیوه‌ی الکترونیک برگزار شد. گزارش نتایج قطعی شمارش آرا را به زودی از تارنمای امرداد اعلام می‌شود.
فرتورهای یک روز انتخابات انجمن زرتشتیان یزد را در دنبال آمده است:

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986 


تاریخ پست:1397/7/27 23:43 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :901

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics