تاریخ پست:1397/7/28 1:11
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین نیایش گروهی اردیبهشت ‌روز از ماه آبان در گاهشمار زرتشتی در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.
زرتشتیان آدینه 27 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 16 در راستای همازوری در آیین نیایش شرکت کردند. بسته‌کشتیان به همراه آوای اوستاخوانی موبدان کشتی نو کردند. دهشمند زرتشتی برای تندرستی فرزندان و همکیشان از باشندگان با آش پذیرایی کرد.
هر جا روشنایی هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.

موبدان از راست: سهراب هنگامی، مهربان فیروزگری، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب

موبدان از راست: سهراب هنگامی، مهربان فیروزگری، فرهنگ ضیاتبری، فرزاد لهراسب

موبد مهربان فیروزگری نیایش اهمایه اییچه را توضیح داد

دهش آش ازسوی یک خیراندیش برای تندرستی فرزندان و همکیشان

دهش آش ازسوی یک خیراندیش برای تندرستی فرزندان و همکیشان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/7/28 1:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1262

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics