تاریخ پست:1397/7/27 21:22
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 نمایشگاه فروش به کوشش سازمان زنان زرتشتی آدینه 27 مهرماه 1397 خورشیدی برگزار شد.

شماری از زرتشتیان از ساعت 9 تا 17 دستاوردها و کارهای دستی خود را در این نمایشگاه فروش ارایه کردند. 

فرتور از کاملیا ورشوی است.

1986

 

 

 


تاریخ پست:1397/7/27 21:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1645

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics