تاریخ پست:1397/7/26 19:39
گرامیداشت یاد یکی از دهشمندان خانه دکتر مهربان هورمزدی

سالگرد درگذشت بانو سروشیان، نیک‌اندیش زرتشتی برگزار شد

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین سالگرد در گذشت روانشاد بانو سروشیان از دهشمندان خانه‌ی دکتر مهربان هورمزدی برگزار شد.
آیین آفرینگان‌خوانیِ درگذشت بانو سروشیان (هورمزدی)، چهارشنبه 25 مهرماه 1397 خورشیدی به کوشش سازمان زنان و با باشندگی دکتر مهشید هورمزدی، دختر آن روانشاد، برگزار شد. موبد پریا ماوندی و موبد فرزاد لهراسب اوستاخوانی این آیین را بر دوش داشتند. بانو سروشیان از کنشگران و دهشمندان هازمان زرتشتی، همسر دکتر مهربان هورمزدی بود. روانشاد دکتر مهربان هورمزدی از نخستین دانش‌آموختگان انگلیس، پس از بازگشت به میهن کارمند بلند پایه‌ شرکت نفت شد. سه دختر به نام‌های، هما (جهانیان)، مهشید (گودرز) و مینا (آمیغی) از آنها به یادگار است. دکتر مهربان خواهری به نام سلطان داشت که روزگار را به سختی گذراند و دو فرزندش را در پیشامدی ناگوار از دست داد. وی در نبود همسر و با پیشه‌ی آموزگاری روزگار را می‌گذراند. دکتر مهربان هورمزدی با همفکری و همدلی همسر خود، خانه‌ای در خیابان فلسطین جنوبی برای خواهرش فراهم می‌کند. پس از درگذشت سلطان و دکتر مهربان، همسر و فرزندان نیک‌اندیش و دهشمند روانشاد مهربان هورمزدی، نخستین اشکوب (:طبقه) این ساختمان را به انجمن موبدان، اشکوب دوم را به سازمان زنان زرتشتی و اشکوب سوم را نیز به انجمن زرتشتیان تهران در جایگاه سرپرست خانه واگذار کردند که اجاره‌ بهای آن را برای مرمت ساختمان هزینه کند. سازمان زنان زرتشتی هم اینک در اشکوب دوم ساختمان دکتر مهربان هورمزدی نشست‌های آموزشی برگزار می‌کند و این اشکوب به «خانه‌ی سلطان» نامور شده است.  

آیین آفرینگان‌خوانی روانشاد بانو سروشیان (هورمزدی) با آوای موبد پریا ماوندی و موبد فرزاد لهراسب برگزار شد

آیین آفرینگان‌خوانی روانشاد بانو سروشیان (هورمزدی) با آوای موبد پریا ماوندی و موبد فرزاد لهراسب برگزار شد

فرتور رسیده است.

1986

 


تاریخ پست:1397/7/26 19:39 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1078

دیدگاه هموندان

نام : یک ایرانی زمان : ۲۷ مهر ۱۳۹۷ _ ۰۰:۰۱:۱۴

بهشت, جایگاهشان باد.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics