تاریخ پست:1397/7/24 16:36
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

نیایش همگانی زرتشتیان در اردببهشت روزآیین نیایش گروهی اردیبهشت ‌روز از ماه آبان در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 27 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 16 در آتشکده‌ی تهران برگزار می‌شود.
همکیشان در راستای همازوری در این آیین بایسته است سدره و کشتی به همراه داشته باشند.
هر جا روشنایی هست، راستی نیز هست. از این‌رو زرتشتیان به سوی روشنایى و نور نیایش مى‌کنند و اردیبهشت امشاسپند نگهبان این برترین آفرینش اهورایی است.


تاریخ پست:1397/7/24 16:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :924

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics