تاریخ پست:1397/7/22 14:44
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین گهنبار به کوشش انجمن زرتشتیان یزد برگزار می‌شودانجمن زرتشتیان یزد،  دوشنبه 23 مهرماه آیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه را  برگزار می‌کند.‌
آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار، آغاز سرمای زمستان، روز مانترسپند ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با دوشنبه 23 مهرماه 1397 خورشیدی از ساعت 16 در آتشکده‌ی زرتشتیان  یزد برگزار می‌شود.
نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. هنگامه‌ی اين جشن در سالنمای رسمی کشور از ٢٠ تا ٢٤ مهرماه خورشیدی است و زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفریده شدن گیاه می‌دانند، از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای گیاه سبز می‌گذارند.


تاریخ پست:1397/7/22 14:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :566

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics