تاریخ پست:1397/7/20 19:19
سپاسداری از پذیرفته‌شدگان در دانشگاه

آیین گهنبار ایاثرم گاه؛ خانه نرگس تهران

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران گهنبارخوانی آغاز سرما را در خانه نرگس برگزار کرد.
آیین گهنبارخوانی چهره ایاثرم گاه روز اشتاد ایزد و مهرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه 20 مهرماه 1397 خورشیدی با آوای موبد سرور تاراپوروالا در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار شد. گهنبار ساعت 10 بامداد به دوش آرامه و تندرستی همه بهدینان و بسته كشتیان و وهان هفت كشور زمین به ویژه ایرانیان خوانده شد. پس از برگزاری آیین گهنبارخوانی در گاه بامداد، کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران سخنرانی کرد. در ادامه از پذیرفته‌شدگان در دانشگاه سپاسداری شد.
انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در دو گاه آیین گهنبارخوانی را در خانه نرگس برگزار می‌کند. در گاه پسین از ساعت 15 به نامگانه‌ی روانشادان آفرینگان گهنبار خوانده می‌شود.

گهنبارخوانی چهره ایاثرم گاه با آوای موبد سرور تاراپوروالا

گهنبارخوانی چهره ایاثرم گاه با آوای موبد سرور تاراپوروالا

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

سپاسداری از دانشجویانی که امسال در کنکور پذیرفته شده‌اند

سپاسداری از دانشجویانی که امسال در کنکور پذیرفته شده‌اند

با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار ایاثرم گاه سپاسداری شد

فرتور از کاملیا ورشوی است.

1986

 


تاریخ پست:1397/7/20 19:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :702

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics