تاریخ پست:1397/7/20 16:16
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین واج‌یشت گهنبار چَهره‌ی ایاثرم‌گاه پیش از سپیده‌دم بیستمین روز از ماه مهر 1397 خورشیدی در آتشکده‌ی تهران برگزار شد.
زرتشتیان تهران از ساعت 5 بامداد با اوستا‌خوانی موبدان هم آوا شدند و به پیشواز گهنبار آغاز سرما رفتند. صبحانه‌ی این آیین از سوی رستم هخامنشی برای تندرستی خانواده و همه همکیشان دهش شده بود.
واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.
گهنبار اَیاسَرِم، چهارمین چَهره از جشن‌های سالیانه‌ی گهنبار، که به چَم(:معنی) آغاز سرما است از 20 تا 24 مهرماه خورشیدی در شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار می‌شود.

موبدان از راست:مهراب وحیدی، کورش بلندی

موبدان از راست:مهراب وحیدی، کورش بلندی

موبد سهراب هنگامی

موبد سهراب هنگامی 

 نگهبان آتش، موبد فرزاد لهراسب

 نگهبان آتش، موبد فرزاد لهراسب 

موبدان از راست: سهراب هنگامی، فرزاد لهراسب، فرهنگ ضیاتبری، اردشیر مهربانی، گودرز ماوندی

موبدان از راست: سهراب هنگامی، فرزاد لهراسب، فرهنگ ضیاتبری، اردشیر مهربانی، گودرز ماوندی

موبد بمان مهربانی

موبد بمان مهربانی

دهش صبحانه از سوی رستم هخامنشی برای تندرستی خانواده و همه همکیشان

دهش صبحانه از سوی رستم هخامنشی برای تندرستی خانواده و همه همکیشان

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/7/20 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :986

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics