تاریخ پست:1397/7/11 16:36
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

کانون دانشجویان زرتشتی در نخستین روز از گهنبار آغاز زمستان بزرگ این آیین کهن را گرامی دارد.

آیین گهنبارخوانی چَهره‌ی ایاسرم آدينه، ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ خورشیدی از ساعت ۱۸ در محل كانون دانشجويان زرتشتى برگزار می‌شود.

گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند که در هر سال، شش بار (چَهره) برگزار می‌شوند. در باور استوره‌ای زرتشتیان هر چَهره‌ی گهنبار یادآورِ یکی از گامه‌های آفرینش است.

اَیاسَرم چهره‌ی چهارم گهنبار، ايا(ائيوي) به معناي بَر، بالا و رو است و بخش دوم به چَم(:معنی) سرودن و خواندن است و ایاسرم به آغاز سرما اشاره دارد.

هنگامه‌ی اين جشن در سالنمای رسمی کشور از ٢٠ تا ٢٤ مهرماه خورشیدی است و زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفریده شدن گیاه می‌دانند، از این رو در سفره‌ی گهنبار‏، شاخه‌ای گیاه سبز می‌گذارند.


تاریخ پست:1397/7/11 16:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :803

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics