تاریخ پست:1397/6/24 0:40
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گهنبار چَهره‌ی پیتَه شَهیم گاه، به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران دو نوبت در خانه نرگس برگزار شد.
شماری از زرتشتیان در آیین نیایش همازور شدند. موبدان در آیین گهنبار اوستاخوانی  کردند. فرشاد فرهی‌فر جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، خبرهایی از این انجمن گفت و زمان برگزاری گهنبار آینده را آگاهی‌ رسانی کرد. سخنران بامداد سرور تاراپوروالا بود و نوبت پسین، فرامرز پوررستمی در زمینه‌ی تاریخچه‌ی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران سخنرانی کرد. در هر دو نوبت، با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری شد.
آیین گهنبار پایان تابستان، زامیاد ایزد و شهریورماه در گاهشمار زرتشتی، برابر با آدینه 23 شهریورماه 1397 خورشیدی، ساعت 10 بامداد و ساعت 16 در خانه‌ی نرگس برگزار شد.
گهنبار پیته شهم، سومین چَهره‌ی گهنبار است که بنابر سالنمای رسمی کشور از 21 تا 25 شهریورماه برگزار می‌شود. زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفرینش زمین می‌دانند. گهنبارها جشن‌های فصلی یا سالیانه هستند که شش بار در سال برگزار می‌شوند.
یادبودهایی به نونهالان باشنده در ایین گهنبار پیش‌کش شد

یادبودهایی به کودکان و نوجوانان باشنده در آیین گهنبار پیش‌کش شد

سرور تاراپوروالا سخنران آیین گهنبار بود

سرور تاراپوروالا سخنران آیین گهنبار بود

سخنرانی فرشاد فرهی‌فر، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران درآیین گهنبار پایان تابستان

سخنرانی فرشاد فرهی‌فر، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران درآیین گهنبار پایان تابستان

شماری از زرتشتیان در آیین نیایش همازور شدند

شماری از زرتشتیان در آیین نیایش همازور شدند

با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری شد

با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری شد

موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، موبد سرور تاراپوروالا

موبد فرزاد لهراسب، موبد راشین جهانگیری، موبد سرور تاراپوروالا

موبد فرهنگ ضیاتبری، موبد اردشیر بهمردی، موبد بهزور نجمی

موبد فرهنگ ضیاتبری، موبد اردشیر بهمردی، موبد بهزور نجمی

نوبت پسین

فرتور از خانه نرگس است.

1986


تاریخ پست:1397/6/24 0:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1557

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics