تاریخ پست:1397/6/23 19:49
آریابرزن غیبی
آیین گهنبار چهره‌ی پیته شهم‌ گاه به شادی روان مهرتاج نورافروز و پهلوان مهربان طهمورسی‌زاده در کرمان برگزار شد.
موبد فرهنگ فلاحتی و موبد هومن فروهری اوستاخوانی گهنبار را بر دوش داشتند. در ادامه موبد هومن فروهری پیرامون آیین گهنبار و مسایل دینی برای باشندگان سخنرانی کرد. این چَهره از گهنبار با همکاری انجمن زرتشتیان کرمان و خانواده روانشادان مهرتاج نورافروز و پهلوان طهمورسی‌زاده برگزار شد. در پایان از باشندگان با دونو (آش آیینی پر حبوبات)، سِداب (گیاه همیشه سبز با ویژگی دارویی)، سیرو (نان در روغن)، میوه، چای و شیرینی پذیرایی شد.
این آیین پنجشنبه ۲۲ شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 در تالار آتشکده کرمان برگزار شد.
یادآوری می‌شود، گهنبارها جشن‌های فصلی یا سالیانه هستند که در شش هنگامه‌ی سال برگزار می‌شوند. زرتشتیان بر این باورند که گهنبار چهره‌ی پیته‌شهیم یا گهنبار پایان تابستان بزرگ هنگامه‌ی آفرینش زمین است و از همین‌رو به ستایش این آفریده‌ی اهورایی می‌پردازند.
موبد فرهنگ فلاحتی و موبد هومن فروهری ایین اوستاخوانی گهنبار را بر دوش داشتند
موبد فرهنگ فلاحتی و موبد هومن فروهری ایین اوستاخوانی گهنبار را بر دوش داشتند
 
گهنبار با همکاری انجمن زرتشتیان کرمان و خانواده روانشادان مهرتاج نورافروز و پهلوان طهمورسی‌زاده برگزار شد
گهنبار با همکاری انجمن زرتشتیان کرمان و خانواده روانشادان مهرتاج نورافروز و پهلوان طهمورسی‌زاده برگزار شد
 
 
شماری از زرتشتیان کرمان برای برگزاری ایین گهنبار در تالار آتشکده کرمان گردهم آمدند
شماری از زرتشتیان کرمان برای برگزاری ایین گهنبار در تالار آتشکده کرمان گردهم آمدند
 
 
هنگام آفرینگان‌خوانی، دهموبد میوه‌های سفره‌ی آیینی را برش می‌دهد
هنگام آفرینگان‌خوانی، دهموبد میوه‌های سفره‌ی آیینی را برش می‌دهد
 
 
 
 
 
 آیین گهنبار چهره‌ی پیته شهم‌ گاه به شادی روان مهرتاج نورافروز و پهلوان مهربان طهمورسی‌زاده برگزار شد
 آیین گهنبار چهره‌ی پیته شهم‌ گاه به شادی روان مهرتاج نورافروز و پهلوان مهربان طهمورسی‌زاده برگزار شد
 
آیین گهنبار پنجشنبه ۲۲ شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 در تالار آتشکده کرمان برگزار شد.
آیین گهنبار پنجشنبه ۲۲ شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 17 در تالار آتشکده کرمان برگزار شد.
 
 
 
موبد هومن فروهری پیرامون آیین گهنبار و مسایل دینی برای باشندگان سخنرانی کرد
موبد هومن فروهری پیرامون آیین گهنبار و مسایل دینی برای باشندگان سخنرانی کرد
 
 
در پایان از باشندگان با دونو (آش آیینی پر حبوبات)، سِداب (گیاه همیشه سبز با ویژگی دارویی)، سیرو (نان در روغن) پذیرایی شد
در پایان از باشندگان با دونو (آش آیینی پر حبوبات)، سِداب (گیاه همیشه سبز با ویژگی دارویی)، سیرو (نان در روغن) پذیرایی شد
 
 
فرتور از آریابرزن غیبی است.
 
1986 

تاریخ پست:1397/6/23 19:49 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :987

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics