تاریخ پست:1397/6/21 13:13
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آتشکده‌ی ورهرام یزد پیش از برآمدن آفتاب میزبان آیین واج‌یشت گهنبار چَهره‌ی پَیتَه‌شهیم گاه بود.
شماری از زرتشتیان یزد سپیده‌دم 21 شهریورماه 1397 خورشیدی در آیین واج‌یشت هم‌آوا شدند. ساعاتی پیش از برآمدن آفتاب موبد پدرام سروشپور و مهربان پولادی از انجمن موبدان تهران یسناخوانی را آغاز کردند. گهنبارخوانی این آیین بر دوش موبد فریبرز شهزادی، موبد مهربان آفرین، موبد پرویز مالی و موبد افلاتون یزدانی بود. در پایان موبد پدرام سروشپور برای باشندگان سخنرانی کرد.
واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.

شماری از زرتشتیان یزد از ساعت 6 بامداد در آیین واج یشت شرکت کردند

شماری از زرتشتیان یزد از ساعت 6 بامداد در آیین واج یشت شرکت کردند

گهنبارخوانی این آیین بر دوش موبد مهربان آفرین، موبد فریبرز شهزادی، موبد پرویز مالی و موبد افلاتون یزدانی بود

زرتشتیان با خواندن اوستای کُشتی با موبد هم آوا می‌شوند

زرتشتیان با خواندن اوستای کُشتی با موبد هم آوا می‌شوند

آیین واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار می‌شود

آیین واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار می‌شود

آتشکده‌‌ی ورهرام یزد میزبان برگزاری آیین واج‌یشت بود

آتشکده‌‌ی ورهرام یزد میزبان برگزاری آیین واج‌یشت بود

سفره‌ی آیینی در آتشکده ورهرام یزد گسترده شد

سفره‌ی آیینی در آتشکده ورهرام یزد گسترده شد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند

موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند

یسناخوانی موبد پدرام سروشپور و مهربان پولادی از ساعاتی پیش از سپیده‌دم آغاز شد

یسناخوانی موبد پدرام سروشپور و مهربان پولادی از ساعاتی پیش از سپیده‌دم آغاز شد

از باشندگان با لُرک، خشکبار آیینی و میوه‌ی وَدرین، میوه‌ی برش خورده  در سفره پذیرایی شد‌

از باشندگان با لُرک، خشکبار آیینی و میوه‌ی وَدرین، میوه‌ی برش خورده  در سفره پذیرایی شد‌

موبد پدرام سروش‌پور از انجمن زرتشتیان تهران در آیین واج یشت سخنرانی کرد

موبد پدرام سروش‌پور از انجمن زرتشتیان تهران در آیین واج یشت سخنرانی کرد

فرتور از فیروزه منوچهری است.

1986


تاریخ پست:1397/6/21 13:13 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1522

دیدگاه هموندان

نام : هومن زمان : ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ _ ۰۰:۳۵:۲۵

چرا موبدان یزد نمی توانند مراسم واج یشت را برگزار کنند و موبد سروش پور از تهران این برنامه را عهده دار هستند؟

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics