تاریخ پست:1397/6/19 7:7
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

جشن زادروز جهان‌دیدگان زرتشتی زاده‌ی فصل تابستان در مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا برگزار شد.
زادروز 20 تن از جهان‌دیدگان زرتشتی باشگاه سالمندان پوروچیستا که در فصل تابستان زاده شده‌اند، 18 شهریورماه 1397 خورشیدی جشن گرفته شد.
مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا، نزدیک به 12 سال است که با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی، در شهر یزد بنیان گذاشته شده و از ساعت 7 و 30 دقیقه‌ تا 18 پذیرای جهان‌دیدگان زرتشتی است. نزدیک به 30 تن از سالمندان زرتشتی هموند ثابت این مرکز هستند.

18 شهریورماه 1397 خورشیدی جشن زادروز در مرکز سالمندان پوروچیستا یزد برگزار شد

18 شهریورماه 1397 خورشیدی جشن زادروز در مرکز سالمندان پوروچیستا یزد برگزار شد

شاهرخ باستانی، صاحب‌امتیاز و مدیر فنی بنیاد خیریه‌ی پوروچیستا

شاهرخ باستانی، صاحب‌امتیاز و مدیر فنی بنیاد خیریه‌ی پوروچیستا

مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا، نزدیک به 12 سال است که با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی، در شهر یزد بنیان‌گذاری شده است

مرکز توان‌بخشی سالمندان پوروچیستا، نزدیک به 12 سال است که با هزینه‌ی دهشمندان زرتشتی، در شهر یزد بنیان‌گذاری شده است

مرکز توانبخشی پورچیستا ویژه‌ی سالمندان زرتشتی است

مرکز توانبخشی پورچیستا ویژه‌ی سالمندان زرتشتی است

در مرکز سالمندان پوروچیستا برای جهاندیدگان زرتشتی زاده‌ی تابستان جشن گرفته شد

در مرکز سالمندان پوروچیستا برای جهاندیدگان زرتشتی زاده‌ی تابستان جشن گرفته شد

  گیتا زندیان، مدیر داخلی و مشاور روانشناس مرکز جهاندیگان پوروچیستا-شهناز شهزادی آموزگار اوستاخوانی و گاتاشناسی این مرکز

فرتور رسیده است.

1986

 


تاریخ پست:1397/6/19 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1199

دیدگاه هموندان

نام : بابک گیلان زمان : ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۴:۰۹:۲۲

کاش شماره حساب مردمی بزارید بتوانیم کمک کنیم

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics