تاریخ پست:1397/6/17 13:1
مهدکودک پرورش ویژه‌ی کودکان زرتشتی برگزار می‌کند

گردش علمی برای آشنایی با اعضای بدن

خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

هیومن پارکمهدکودک پرورش کودکان 4 تا 12 ساله‌ی زرتشتی را به گردش علمی می‌برد.

گردش علمی به مقصد هیومن پارک برای آشنایی با اعضای بدن چهارشنبه، 21 شهریورماه 1397 خورشیدی از ساعت 9 تا 12 انجام می‌شود.

خانواده‌های زرتشتی برای هماهنگی و نام‌نویسی کودکان خود در این برنامه می‌توانند با مهدکودک پرورش به شماره‌ی 88941353 تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/6/17 13:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :588

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics