تاریخ پست:1397/6/17 11:58
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

سازمان زنان زرتشتی به پیشواز گهنبار پایان تابستان می‌رود.

آیین گاهنبارخوانی از ساعت 11 دوشنبه، 19 شهریورماه 1397 خورشیدی به کوشش سازمان زنان زرتشتی برگزار می‌شود.

گفتنی است چَهره‌ی گهنبار پایان تابستان بزرگ (پیته شهم) از 21 تا 25 شهریورماه خورشیدی است و زرتشتیان آن را هنگامه‌ی آفرینش زمین می‌دانند.


تاریخ پست:1397/6/17 11:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :502

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics