تاریخ پست:1397/6/9 15:15
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 آیین پرسه‌ی روانشاد جهانگیر بهبودی، نخستین خلبان زرتشتی ایران در تهران برگزار شد.
آیین گرامی‌داشت یاد پیشکسوت آسمان ایران، شادروان جهانگیر خدابنده بهبودی، آدینه نهم شهریورماه 1397 خورشیدی در تالار ایرج از سوی خانواده‌ روانشاد رستم بهبودی، برادر آن زنده یاد، برگزار شد.
شادروان جهانگیر بهبودی نخستین خلبان پیشکسوت ایران ایر، هواپیمایی ملی ایران «هما» در سن 94 سالگی در کانادا دیده از جهان فرو بست.

آیین پرسه‌ی روانشاد جهانگیر بهبودی در تالار ایرج برگزار شد

آیین پرسه‌ی روانشاد جهانگیر بهبودی در تالار ایرج برگزار شد

شادروان جهانگیر بهبودی نخستین خلبان پیشکسوت هواپیمایی ملی ایران «هما» بود

شادروان جهانگیر بهبودی نخستین خلبان پیشکسوت هواپیمایی ملی ایران «هما» بود

شماری از بستگان و آشنایان روانشاد خلبان جهانگیر بهبودی در آیین پرسه باشنده بودند شماری از بستگان و آشنایان روانشاد خلبان جهانگیر بهبودی در آیین پرسه باشنده بودند

آیین پرسه‌ی زنده‌یاد خلبان جهانگیر بهبودی از سوی خانواده‌ی روانشاد رستم بهبودی، برادر وی، برگزار شد

آیین پرسه‌ی زنده‌یاد خلبان جهانگیر بهبودی از سوی خانواده‌ی روانشاد رستم بهبودی، برادر وی، برگزار شد

اوستاخوانی آیین پرسه‌ی روانشاد جهانگیر بهبودی بر دوش موبد فرزاد لهراسب بود

اوستاخوانی آیین پرسه‌ی روانشاد جهانگیر بهبودی بر دوش موبد فرزاد لهراسب بود

آیین پرسه‌ی زنده یاد خلبان جهانگیر بهبودی آدینه نهم شهریورماه 1397 خورشیدی برگزار شد

آیین پرسه‌ی زنده یاد خلبان جهانگیر بهبودی آدینه نهم شهریورماه 1397 خورشیدی برگزار شد

موبد راشین جهانگیری در پرسه روانشاد بهبود جهانگیری سخنرانی کرد

موبد راشین جهانگیری در پرسه روانشاد بهبود جهانگیری سخنرانی کرد

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس در آیین پرسه روانشاد جهانگیر بهبودی سخنرانی کرد

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس در آیین پرسه روانشاد جهانگیر بهبودی سخنرانی کرد

چهره سمت راست: مهندس رستم یگانگی ازکنشگران هازمان زرتشتی

چهره سمت راست: مهندس رستم یگانگی ازکنشگران هازمان زرتشتی

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393

 


تاریخ پست:1397/6/9 15:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2041

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics