تاریخ پست:1397/6/6 3:2
گروه عکس

امرداد پستی را هفته‌ای یکبار با عنوان «بنویس و به اشتراک بگذار» برای خوانندگان به نمایش می‌گذارد که در آن احساس خود را درباره‌ی عکسی که منتشر شده بنویسند.از میان جمله‌های نوشته شده یک جمله برگزیده می‌شود که در پست بعدی اعلام می‌شود.
در«بنویس و به اشتراک بگذار»(31) که فرتوری ازسردر آتشکده تهران بود جمله‌ی«اه اگر ازادی سرودی میخواند کوچک، همچون گلوگاه پرنده»برگزیده شد.
احساس خود را درباره‌ی این فرتور(:عکس) را در یک یا چند جمله کوتاه بنویسید. بهترین جمله برگزیده و به اشتراک گذاشته می‌شود.

1362


تاریخ پست:1397/6/6 3:2 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :700

دیدگاه هموندان

نام : دانا زمان : ۶ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۷:۵۷:۱۱

آتش مقدس فروزان بادا!

نام : فرهاد زمان : ۶ شهریور ۱۳۹۷ _ ۲۰:۴۷:۱۹

پایدار باد مزدیسنی

نام : آریو کرمی زمان : ۷ شهریور ۱۳۹۷ _ ۰۱:۱۱:۲۱

آتش ای نور مقدس تو از ارکان جهانی با تو هستم با تو آتش تو که نور جاودانی

نام : علی امینی زمان : ۷ شهریور ۱۳۹۷ _ ۰۱:۵۱:۳۹

عشق وشورواتش جان میبرد هوش وروانم را به مهر

نام : مانی زمان : ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۳:۳۹:۲۷

ایران هرگز نخواهد مرد تا اتش زرتشت فروزان است

نام : شهرام زادمهر زمان : ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۳:۴۰:۴۰

نِی‌ام هرگز مگو آتش پرستم پرستارم به آتش تا که هستم

نام : همکیش زمان : ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ _ ۱۴:۵۳:۳۸

نمسته آترش مزداو_اهورهه هوذاو_مزیشته یزته.:

نام : ... زمان : ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ _ ۲۳:۲۲:۲۵

این پیامی در آتش‌است تا زمانی که هیزم بر آن‌بگذاری روشن می‌ماند، اگر‌نتوانی‌هیزم‌به‌آن‌‌برسانی‌ خاموش‌میگردد، هر‌گاه‌هیزم‌بیشتری‌به آن‌بدهی شعله‌ور‌میگردد‌وبزرگتر‌می‌شود.:.

نام : یک ایرانی زمان : ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ _ ۰۵:۳۱:۲۲

آری آری زندگی زیباست..... زندگی آتشگهی دیرینه پابرجاست...... گر بیفروزیش, رقص شعله اش از هر کران پیداست..... ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics