تاریخ پست:1397/5/19 12:0
امرداد 393 چاپ شد

هور در آتش

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

شماره‌ی393  هفته‌نامه‌ی اَمرداد با عنوان «هور در آتش» با گزارش‌ها و خبرهایی از گوشه و کنار ایران در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست سیصد و نود و سومین شماره‌ی «امرداد» با عنوان «به نوزده سالگی رسیدیم» به قلم بابک سلامتی، مدیرمسوول و سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد با نگاهی به پشت سر گذاشتن 18 سال از انتشار هفته‌نامه امرداد و آغاز 19 سالگی این نشریه‌ی تاریخی-فرهنگی در 18 امردادماه به دشواری‌های بازار مطبوعات و نشر که برآمده از کاهش توان مالی مردم و بیرون رفتن فرهنگ از سبد خانوارها است می‌پردازد.

امرداد 393 از ‌شنبه 20 امردادماه 1397 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در سیصد و نود و سومین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد)

-  دندان تیز سودجویان در کمین سرمایه‌های ایرانیان

- رویدادهای کوتاه

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم)

-  هور در آتش

- نوشته‌ی رسیده

- نگاه مردم

- رویدادهای زیست‌بوم و گردشگری

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (ادب و هنر)

- کهن‌ترین آفرینه‌های نقاشی در روزگار ساسانیان

- یاد و یادبود به چاپ چهارم رسید

- سروده‌ی «درخت آسوریگ»

- نگاهی به داستان درخت آسوریگ

 

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

- فارسی، زبانی برای همه‌ی ایران‌دوستان

- درنگی در خرابات مغان گلگشتی در کوچه‌باغ‌های «گاهان»

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم(تاریخ و باستان‌شناسی)

- چه کتابی برای شناخت «بابک» بخوانیم؟

- شهریاری همای دخت بهمن

- تاریخ یهود (بخش 30)

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان)

- اختراعی در راستای بهینه‌سازی شبکه‌ی آبی کشور

- مهربان و پریدخت

-  رویداد کوتاه از هازمان زرتشتیان

 

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی)

- با هم ایران را بشناسیم 12

- دکان داوود؛ یادگار روزگار ماد

- گندم‌بریان تپه‌هایی پوشیده از گدازه‌های آتشفشانی

«امرداد» شماره‌‌ی 393 از ‌شنبه بیستم اَمردادماه  1397 خورشیدی در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS

لینک فروش امرداد 393

https://goo.gl/dbret4


تاریخ پست:1397/5/19 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :944

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics