تاریخ پست:1397/5/19 12:0
امرداد 393 چاپ شد

هور در آتش

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

شماره‌ی393  هفته‌نامه‌ی اَمرداد با عنوان «هور در آتش» با گزارش‌ها و خبرهایی از گوشه و کنار ایران در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست سیصد و نود و سومین شماره‌ی «امرداد» با عنوان «به نوزده سالگی رسیدیم» به قلم بابک سلامتی، مدیرمسوول و سردبیر هفته‌نامه‌ی امرداد با نگاهی به پشت سر گذاشتن 18 سال از انتشار هفته‌نامه امرداد و آغاز 19 سالگی این نشریه‌ی تاریخی-فرهنگی در 18 امردادماه به دشواری‌های بازار مطبوعات و نشر که برآمده از کاهش توان مالی مردم و بیرون رفتن فرهنگ از سبد خانوارها است می‌پردازد.

امرداد 393 از ‌شنبه 20 امردادماه 1397 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در سیصد و نود و سومین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد)

-  دندان تیز سودجویان در کمین سرمایه‌های ایرانیان

- رویدادهای کوتاه

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم)

-  هور در آتش

- نوشته‌ی رسیده

- نگاه مردم

- رویدادهای زیست‌بوم و گردشگری

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (ادب و هنر)

- کهن‌ترین آفرینه‌های نقاشی در روزگار ساسانیان

- یاد و یادبود به چاپ چهارم رسید

- سروده‌ی «درخت آسوریگ»

- نگاهی به داستان درخت آسوریگ

 

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

- فارسی، زبانی برای همه‌ی ایران‌دوستان

- درنگی در خرابات مغان گلگشتی در کوچه‌باغ‌های «گاهان»

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم(تاریخ و باستان‌شناسی)

- چه کتابی برای شناخت «بابک» بخوانیم؟

- شهریاری همای دخت بهمن

- تاریخ یهود (بخش 30)

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان)

- اختراعی در راستای بهینه‌سازی شبکه‌ی آبی کشور

- مهربان و پریدخت

-  رویداد کوتاه از هازمان زرتشتیان

 

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی)

- با هم ایران را بشناسیم 12

- دکان داوود؛ یادگار روزگار ماد

- گندم‌بریان تپه‌هایی پوشیده از گدازه‌های آتشفشانی

«امرداد» شماره‌‌ی 393 از ‌شنبه بیستم اَمردادماه  1397 خورشیدی در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS

لینک فروش امرداد 393

https://goo.gl/dbret4


تاریخ پست:1397/5/19 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :370

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.نظر سنجی

آیا به کودکان کار کمک می‌کنید؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics