تاریخ پست:1397/5/16 10:57
گروه عکس

امرداد پستی را هفته‌ای یکبار با عنوان «بنویس و به اشتراک بگذار» برای خوانندگان به نمایش می‌گذارد که در آن احساس خود را درباره‌ی عکسی که منتشر شده بنویسند.از میان جمله‌های نوشته شده یک جمله برگزیده می‌شود که در پست بعدی اعلام می‌شود.
در«بنویس و به اشتراک بگذار»(29) که فرتوری از پیرسبز بود جمله‌ی«به خشنودی آن اهورای پاک / خداوند روزی ده تابناک .. ستایش کنم ایزد پاک را / که گویا و بینا کند خاک را ..»برگزیده شد.
احساس خود را درباره‌ی این فرتور(:عکس) را در یک یا چند جمله کوتاه بنویسید. بهترین جمله برگزیده و به اشتراک گذاشته می‌شود.

1362


تاریخ پست:1397/5/16 10:57 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :733

دیدگاه هموندان

نام : شهره زمان : ۱۶ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۴:۰۷:۵۲

سکوت آبدی ایران در برابر ظلم

نام : مهشید زمان : ۱۷ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۲:۳۲:۴۳

راز بقا

نام : یک ایرانی زمان : ۱۹ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۴:۳۳:۴۴

نخواهیم بر تخت, ضحاک را .... مر آن اژدهاوش ناپاک را .

نام : بی نام زمان : ۲۰ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۵:۰۰:۰۹

نظاره گران ظلم و جفا

نام : ... زمان : ۲۰ امرداد ۱۳۹۷ _ ۱۹:۱۷:۱۰

دو قرن سکوت ....

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics