تاریخ پست:1397/5/14 12:44
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

نیایش گروهی در خجسته روز ورهرام ایزد برگزار می‌شودنیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد تهران در خجسته روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان است.
زرتشتیان تهران سه‌شنبه 16 امردادماه 1397 خورشیدی، در فرخنده‌روز ورهرام ایزد همچون هر ماه در نیایش‌گاه شاه‌ورهرام‌ ایزد گردهم می‌آیند. زرتشتیانی که خواهان همازوری در اوستاخوانی گروهی و آیین نو کردن کشتی هستند می‌توانند در این روز از ساعت 19و 30 دقیقه به همکیشان بپیوندند.
از باشندگان  در این آیین خواسته شده افزون‌ بر به تن داشتن سدره و کُشتی ۱۵ دقیقه پیش از آغاز نیایش در نیایش‌گاه باشند. میزبانی این آیین دینی را یکی از زرتشتیان دهش‌مند بر دوش دارد.
گفتنی است، هر ماه در گاه‌شمار زرتشتیان‌ به ۳۰ روز بخش می‌شود که هر روز نامی ویژه‌ی خود دارد. زرتشتیان در روز ورهرام‌ایزد از هر ماه در نیایشگاه‌های خود گردهم می‌آیند و به نیایش با اهورامزدا می‌پردازند و تندرستی و سر‌بلندی همگان را خواستار می‌شوند.


تاریخ پست:1397/5/14 12:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :711

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics