تاریخ پست:1397/5/11 14:9
خبرنگار امرداد: مهبد فرامرزی

نونهالان زرتشتی به کوشش مهدکودک پرورش نهم امردادماه 1397 خورشیدی از پارک ارم بازدید کردند.

فرتور از مهد پرورش است.

0114


تاریخ پست:1397/5/11 14:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1232

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics