تاریخ پست:1397/4/17 19:21
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

آیین ششمین سالروز درگذشت روانشاد ارباب مهربان زرتشتی به کوشش موسسه‌ی  پوروچیستا و موسسه مهرآوران یسنا یزد برگزار شد.
موسسه‌ی پوروچیستا و موسسه مهرآوران یسنا یزد شنبه 16 تیرماه 1397 خورشیدی آیین ششمین سالگرد درگذشت روانشاد ارباب مهربان زرتشتی را در منزل پدری روانشاد برگزار کردند.
موبد مهربان زرتشتی، فرزند جمشید، از دهشمندان و کنش‌گران هازمان زرتشتی و از موبدان بزرگ زرتشتی بود. ارباب مهربان زرتشتی ۱۶ تيرماه ۱۳۹۱ خورشیدی در شهر «سانديگو » در آمريكا دیده از جهان فروبست.

 

شنبه 16 تیرماه 1397 خورشیدی آیین ششمین سالگرد درگذشت روانشاد ارباب مهربان زرتشتی را در منزل پدری روانشاد برگزار کردند.

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/17 19:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :764

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics