تاریخ پست:1397/4/15 15:59
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

کارگاه یک‌روزه‌ی آموزش ساخت عروسک بی‌بی کُگ به کوشش ناهید خنجری در یزد برپا شد.

کارگاه آموزش ساخت این عروسک آیینی زرتشتیان ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ خورشیدی در محل کمیسیون بانوان زرتشتی یزد برگزار شد. نسرین خنجری آموزگار این کارگاه بود.

بی‌بی کُگ، عروسک آیینی زرتشتیان است که به کوشش و پژوهش ناهید خنجری به ثبت میراث ملی نیز رسید.

عروسک آیینی بی بی کُگ

عروسک آیینی بی بی کُگ

هنرجویان در حال آموزش ساخت عروسک آیینی بی بی کُگ

هنرجویان در حال آموزش ساخت عروسک آیینی بی بی کُگ

دوخت عروسک آیینی بی بی کُگ

دوخت عروسک آیینی بی بی کُگ

نسرین خنجری، آموزگار کارگاه ساخت عروسک بی‌بی کُگ بود

نسرین خنجری، آموزگار کارگاه ساخت عروسک بی‌بی کُگ بود

دوخت عروسک آیینی بی بی کُگ

دوخت عروسک آیینی بی بی کُگ

هنرجویان با آموزگار خود در حال دوخت عروسک آیینی بی بی کُگ هستند

هنرجویان با آموزگار خود در حال دوخت عروسک آیینی بی بی کُگ هستند

فرتور از فیروزه منوچهری است.

0114


تاریخ پست:1397/4/15 15:59 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1355

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics