تاریخ پست:1397/4/12 13:42
گزارش تصویری از زرتشتیان کرج

جشن گهنبار دوم سال؛ پدیداری آب در هستی

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار چهره مَیدیوشَهِم‌گاه را در دو نوبت و به فرخندگی جشن تیرگان برگزار کرد.
آیین آفرینگان خوانی گهنبار چهره مَیدیوشَهِم‌گاه تیرایزد و تیرماه در گاهشمار زرتشتی برابر با یکشنبه 10 تیرماه 1397 خورشیدی برابر با فرخنده جشن تیرگان در تالار مهرداد خانه دولت (انجمن زرتشتیان کرج) با باشندگی همکیشان برگزار شد.
اوستا‌خوانی این آیین بر دوش موبد  گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی بود و در پایان از باشندگان با لرک (آجیل مخلوطی از چند میوه‌ی خشک) و میوه ودرین ( میوه‌ای که بر روی سفره‌ی آیینی می‌گذارند) و سیر و سداب (گیاه همیشه سبز که خاصیت ضدعفونی دارد و در خوراکی‌ آیینی زرتشتیان به کار می‌رود) و کیک و کماچ پذیرایی شد.
همچنین آدینه هشتم تیرماه در نخستین روز از چهره‌ی گهنبار آیین آفرینگان‌خوانی به کوشش نیک‌اندیش منوچهر کاویانی در تالار مهرداد خانه دولت برگزار و از همکیشان باشنده در این آیین پذیرایی شد. 
گهنبار چهره مَیدیوشَهِم‌گاه، دومین جشن سالیانه‌ی زرتشتیان است که در میان تابستان برگزار می‌شود. زرتشتیان در این آیین آفرینش آب از سوی پروردگار را با نیایش و دادودهش سپاسگزاری می‌کنند.

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار دوم سال را در دو نوبت و به فرخندگی جشن تیرگان برگزار کرد

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار دوم سال را در دو نوبت و به فرخندگی جشن تیرگان برگزار کرد

هشتم و دهم تیرماه 1397 خورشیدی گهنبار دوم سال و پدیداری آب در هستی در کرج جشن گرفته شد

هشتم و دهم تیرماه 1397 خورشیدی گهنبار دوم سال و پدیداری آب در هستی در کرج جشن گرفته شد

آیین آفرینگان‌ ‌خوانی گهنبار دوم سال به کوشش نیک‌اندیش منوچهر کاویانی برگزار شد

آیین آفرینگان‌ ‌خوانی گهنبار دوم سال به کوشش نیک‌اندیش منوچهر کاویانی برگزار شد

نیک‌اندیش منوچهر کاویانی و خانواده باشنده در جشن گهنبار دوم سال کرج

نیک‌اندیش منوچهر کاویانی و خانواده باشنده در جشن گهنبار دوم سال کرج

لرک (آجیل مخلوطی از چند میوه‌ی خشک) و میوه ودرین از خوراکی‌های آیینی زرتشتیان است

لرک (آجیل مخلوطی از چند میوه‌ی خشک) و میوه ودرین از خوراکی‌های آیینی زرتشتیان است

اوستا‌خوانی آیین گهنبار دوم سال بر دوش موبد گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی بود

اوستا‌خوانی آیین گهنبار دوم سال بر دوش موبد گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی بود

شماری از زرتشتیا کرج در جشن گهنبار دوم سال باشنده بودند

شماری از زرتشتیا کرج در جشن گهنبار دوم سال باشنده بودند

چهره‌ی میانی: مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج در جشن گهنبار دوم سال باشنده بود

کودکان زرتشتی نیز با نیایش پدیدار شدن آب در هستی از سوی پروردگار را سپاسگزاری کردند

کودکان زرتشتی نیز با نیایش پدیدار شدن آب در هستی از سوی پروردگار را سپاسگزاری کردند

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/4/12 13:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1114

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics