تاریخ پست:1397/3/26 12:0
خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

شماره‌ی389  هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «چک‌چکو، نگینی سبز در دل کوه» با گزارش‌ها و خبرهایی از کوشه و کنار ایران در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست سیصد و هشتاد و نهمین شماره‌ی «امرداد» با عنوان «چیست این افسردگی‌ها؟! » به قلم فرشید ابراهیمی، به مفهوم شادی، رامش و آرامش در فرهنگ نیاکانی ایرانیان و نیاز به رویکردی تازه برای گذر از افسردگی در جهان پرتنش امروز می‌پردازد.

امرداد 389 ازیک‌شنبه 27 خورداد‌ماه 1397 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در سیصد و هشتاد و نهمین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد)

-  مافیای ماهی در خلیج‌فارس

-  روابط تاریخی و فرهنگی ایران و قفقاز بررسی شد

- رویدادهای کوتاه

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم)

-  عروسک‌ها یادمان دوست‌داشتنی فرهنگ ایرانی

- یاد کوچه‌باغ‌های همیشه جاوید

- نگاه مردم

-  جدول

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (ادب و هنر)

- در عکاسی وام‌دار فرهنگ ایرانم

- خنیاگری جدی بی‌یارویاور مانده است

- شهرزاد اثری فاخر و مردمی

 

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

-  شیخ خزعل در ترازوی تاریخ

-  روشنفکری و عرصه‌ عمومی

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم(تاریخ و باستان‌شناسی)

-  پدرخوانده‌ی باستان‌شناسی ایران

- نشانه‌های ایران‌گرایی در سکه‌های دودمان ‌بویه

-  شهریاری بهمن پسر اسپندیار؛ ششمین فرمانروای کیانی

-  تاریخ یهود (بخش26)

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان)

- گاه دیدار پیرسبز رسید

- فرهنگ ایرانی  با آمیزه‌ها و تفکر زرتشتی عجین شده است (پیام رییس جمهور به یازدهمین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان)

- کنگره‌ی زرتشتیان فرصتی برای شناخت اصول مترقی دین زرتشت است (پیام رییس مجلس به کنگره‌ی جهانی زرتشتیان)

-  رویدادهای کوتاه از هازمان (:جامعه) زرتشتیان

 

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی)

- با هم ایران را بشناسیم

- دخمه و استودان ری یادگاری از روزگار باستان

- دژ ایرج

«امرداد» شماره‌ی 389 از‌یک‌شنبه 27 خوردادماه 1397 در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

 

لینک خرید اینترنتی شماره‌‌ی 389 امرداد:

 https://goo.gl/9DFYjT

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS

 

 

 


تاریخ پست:1397/3/26 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1484

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics