تاریخ پست:1397/3/25 23:22
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

کارگاه آموزشی خانه‌ی فرهنگ و هنرنخستین کارگاه یک‌روزه‌ی خانه‌ی فرهنگ وهنر برای دختران زرتشتی گروه سنی 8 تا 12 سال برگزار می‌شود.
کارگاه آموزشی یک‌روزه، سوم تیرماه 1397 خورشیدی ازساعت 9 تا۱۳ و 30 دقیقه برپا می‌شود. دختران زرتشتی گروه سنی ۸ تا 12 سال در این کارگاه درزمینه‌های گوناگون آموزش می‌بینند. دوستداران باشندگی در این کارگاه آموزشی یک‌روزه می‌توانند برای آگاهی بیشتر و نام‌نویسی تا 31 خوردادماه ازساعت ۱۷ تا۲۰ با خانه‌ی فرهنگ و هنر زرتشتیان به شماره‌ی ۸۸۹۴۵۴۸۰ تماس بگیرند.


تاریخ پست:1397/3/25 23:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :847

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics