تاریخ پست:1397/3/24 15:58
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

روز اشتاد از ماه خورداد در گاهشمار زرتشتی برابر با 24 خوردادماه در گاه‌شمار خورشیدی هنگامه‌ی زیارت «ستی‌پیر» است.
زرتشتیان سراسر ایران و دیگر کشورها، با گردهمایی در پیرانگاه ستی‌پیر با نیایش همگانی و گرامی‌داشت یاد نیاکان خود به داد و دهش می‌پردازند. پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد. بنای آن مانند قلعه است که آثار چهار برج باستانی در پیرامون قلعه دیده می‌شود. در داخل یکی از اتاق‌های پیرانگاه چاهی به عمق بیش از 50 متر وجود دارد. در بخشی دیگر از نیایشگاه درخت سرو کهنسالی وجود دارد. انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری پیرانگاه ستی‌پیر است.
گفتنی است ، زرتشتیان پس از برگزاری آیین ویژه در این پیرانگاه به سوی زیارت‌گاه «پیرسبز» رهسپار می‌شوند.

چهار برج باستانی در چهار گوشه‌ی پیرانگاه ستی‌پیر دیده می‌شود

چهار برج باستانی در چهار گوشه‌ی پیرانگاه ستی‌پیر دیده می‌شود

بنای «ستی‌پیر» مانند قلعه خشتی است

بنای «ستی‌پیر» مانند قلعه خشتی است

بر سر در بنا از پاس‌داشت سه نیک، اندیشه، گفتار و کردار نیک یاد شده است

بر سر بنا از پاس‌داشت سه نیک، اندیشه، گفتار و کردار نیک یاد شده است

در بخشی دیگر از نیایشگاه درخت سرو کهنسالی وجود دارد

در بخشی دیگر از نیایشگاه درخت سرو کهنسالی وجود دارد

دیرینگی پیرانگاه ستی‌پیر به ساسانیان می‌رسد

دیرینگی پیرانگاه ستی‌پیر به دودمان ساسانیان می‌رسد

زرتشتیان در پیرانگاه «ستی‌پیر» به نیایش پروردگار یکتا و داد و دهش می‌پردازند

زرتشتیان در پیرانگاه «ستی‌پیر» به نیایش پروردگار یکتا و داد و دهش می‌پردازند

داخل یکی از اتاق‌های پیرانگاه چاهی به عمق بیش از 50 متر وجود دارد

داخل یکی از اتاق‌های پیرانگاه چاهی به عمق بیش از 50 متر وجود دارد

پیرانگاه ستی‌پیر چند اتاق برای نیایش دارد

پیرانگاه ستی‌پیر چند اتاق برای نیایش دارد

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد

پیرانگاه «سِتی‌پیر» در بخش خاوری(:شرقی) شهر یزد، شمال محله‌ی مریم‌آباد جای دارد

انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری «ستی‌پیر» است

انجمن زرتشتیان مریم‌آباد متولی نگهداری «ستی‌پیر» است

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/3/24 15:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1941

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ _ ۱۶:۴۱:۵۳

درود. قبل از بازسازی ستی پیر دیرینگی و اصالت زیارتگاه مشخص بود میتوانستی با افتخار بگویی دیرینگی زیارتگاه به دودمان ساسانیان میرسد . ولی متاسفانه بعد از بازسازی نشانی از اصالت وکهنگی وجود ندارد در دوره ی ساسانیان همه جا سنگ بوده ؟؟؟ در کجای دنیا یک بنای قدیمی را اینگونه بازسازی میکنند .چطور میتوان ثابت کرد که این بنا قدیمی است . لازم است یک زیارتگاه اینقدر شیک تمیز و بدون اصالت باشد ؟؟؟ لطفا قبل از باز سازی جایی حتما حتما با کارشناسان میراث فرهنگی مشورت کنید تا اینقدر خرابکاری نکنید

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics