تاریخ پست:1397/3/24 0:17
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 کودکان و نوجوانان به کوشش مربیان مهدکودک دکتر بهرام پرورش از دلفیناریوم برج میلاد بازدید کردند.  
کودکان و نوجوانان زرتشتی سه‌شنبه 22 خوردادماه 1397 خورشیدی برپایه‌ی برنامه‌‌های از پیش تعیین شده‌ی علمی و تفریحی تابستان، از دلفیناریوم برج میلاد بازدید کردند.
دیدار از شهرک سینمایی غزالی برنامه‌ی آینده‌ی اردوهای علمی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان است که یک‌شنبه سوم تیرماه 1397 خورشیدی برگزار می‌شود. دوستداران برای هماهنگی می‌توانند با مهدکودک پرورش به شماره‌ی 88941353 تماس بگیرند.  

 کودکان و نوجوانان زرتشتی یک روز شاد را همراه با گل‌گشت تفریحی گذراندند

کودکان و نوجوانان زرتشتی یک روز شاد را همراه با گل‌گشت تفریحی گذراندند 

کودکان و نوجوانان گروه سنی 5 تا 12 سال می‌توانند در گل‌گشت‌های علمی و تفریحی شرکت کنند

کودکان و نوجوانان زرتشتی می‌توانند در گل‌گشت‌های علمی و تفریحی شرکت کنند

کودکان و نوجوانان از دلفیناریوم برج میلاد بازدید کردند

کودکان و نوجوانان از دلفیناریوم برج میلاد بازدید کردند

سه‌شنبه 22 خوردادماه 1397 خورشیدی اردوی علمی و تفریحی برگزار شد

سه‌شنبه 22 خوردادماه 1397 خورشیدی اردوی علمی و تفریحی برگزار شد

گل‌گشت تفریحی به کوشش مربیان مهدکودک پرورش برگزار شد

گل‌گشت تفریحی به کوشش مربیان مهدکودک پرورش برگزار شد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/3/24 0:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1162

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics