تاریخ پست:1397/3/10 1:36
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مرمت و بازسازی «در» آتشکده‌ی تهران در محوطه‌ی آتشکده‌ در حال اجرا است.
«در» آتشکده‌ی تهران پس از جداسازی به محوطه‌ی آتشکده برده شده است. در این مرحله چوب و رنگ آسیب‌دیده از روی «در» تراشیده می‌شود. مرمت و بازسازی «در» آتشکده سه هفته به درازا می‌کشد و زیر نظر کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران و کارشناسان پژوهشکده‌ی میراث فرهنگی انجام می‌شود. بازسازی و مرمت «در» آتشکده‌ی تهران با جایگزینی موقت «در» فلزی به جای «در» چوبی از پنج‌شنبه سوم خوردادماه 1397 خورشیدی آغاز شده است. 

بازسازی در آتشکده زرتشتبان تهران

بازسازی در آتشکده زرتشتبان تهران

 مرحله تراشیدن با دقت رنگ نامناسب قبلی

 مرحله تراشیدن با دقت رنگ نامناسب قبلی

فرتورازکورش ایرانی است.

1393


تاریخ پست:1397/3/10 1:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1188

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ _ ۰۱:۰۵:۳۵

سپاس

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics