تاریخ پست:1397/3/10 13:37
خبرنگارامرداد: فرزانه خسروی

پیروان ادیان الهی چهارشنبه 9 خوردادماه برای ادای احترام و پیشکش گل در حرم امام خمینی (ره) باشنده شدند.
پیروان ادیان الهی در این برنامه با حجت الاسلام سید حسن خمینی دیدار کردند. موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان و افشین نمیرانیان جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در این آیین همراه بودند.

حرکت از جلوی آتشکده زرتشتیان

حرکت از جلوی آتشکده زرتشتیان

ورودی مرقد امام خمینی

ورودی مرقد امام خمینی

 ازراست: موبد اردشیر مانکچیان، موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان زرتشتیان

 ازراست: موبد اردشیر مانکچیان، موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان زرتشتیان

ادای احترام با تاج گل بسمت آرامگاه امام خمینی بنبانگزار جمهوری اسلامی

ادای احترام با تاج گل بسمت آرامگاه امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی

افشین نمیرانیان جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

افشین نمیرانیان جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

سرپرست کمیته هماهنگی ادیان الهی در مراسم ارتحال امام خمینی 

یوکاوت گیدانیان از جامعه یهودیان دکلمه ای را اجرا کرد

یوکاوت گیدانیان از جامعه یهودیان دکلمه ای را اجرا کرد

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان زرتشتیان

موبد اردشیر خورشیدیان فرنشین انجمن موبدان

خاخام حمامی از جامعه یهودیان

خاخام حمامی از جامعه یهودیان 

ازسوی جامعه ارامنه متنی خوانده شد

ازسوی جامعه ارامنه متنی خوانده شد

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/3/10 13:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3152

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics