تاریخ پست:1397/3/6 1:11
خبریار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان پسرانه‌ی دینیاری یزد یادگیری خواندن و نوشتن را در کنار آموزگار خود جشن گرفتند.
کادر آموزشی این آموزشگاه زرتشتی، شنبه پنجم خوردادماه 1397 خورشیدی جشن الفبا را برگزار کردند.

رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری و فرین تهمورسی آموزگار پایه‌ی یکم در کنار دانش‌آموزان، پایان سال تحصیلی را جشن گرفتند

دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان دینیاری در کنار رامتین سلامتی، مدیر دبستان-خانم تهمورسی، آموزگار، یادگیری الفبا را جشن گرفتند

جشن الفبا شنبه پنجم خوردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد

جشن الفبا شنبه پنجم خوردادماه 1397 خورشیدی برگزار شد

ساختار الفبای فارسی از 32 حرف شکل گرفته است

ساختار الفبای فارسی از 32 حرف شکل گرفته است

 

9 شمع فروزان به مناسبت 9 ماه دانش‌ آموختن

9 شمع فروزان به مناسبت 9 ماه دانش‌ آموختن

«جشن الفبا مبارک باد پسر گلم»

«جشن الفبا مبارک باد پسر گلم»

جشن الفبا، پایانی شاد برای 9 ماه یادگیری خواندن و نوشتن الفبا

جشن الفبا، پایانی شاد برای 9 ماه یادگیری خواندن و نوشتن الفبا

به رسم یادبود برای دانش‌آموزان پیش‌کش فراهم شده بود

به رسم یادبود برای دانش‌آموزان پیش‌کش فراهم شده بود

 دانش‌آموزان به خجستگی یادگیری الفبا کیک بریدند

 دانش‌آموزان به خجستگی یادگیری الفبا کیک بریدند

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/3/6 1:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :999

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics