تاریخ پست:1397/3/3 21:30
خبریار امرداد: گوهر برومندی

انتخابات گردش سوم هیات مدیره‌ی خانه فرهنگ‌وهنر زرتشتیان پنجشنبه سوم خرداد‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 16 آغاز شد و ساعت 20 به پایان رسید.
پس از شمارش 157 آرای گرفته شده اسامی پنج تن از هموندان هیات مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ و هنر در پنج گروه هنری تیاتر، صنایع دستی، موسیقی، هنرهای تجسمی و عکاسی اعلام شد.  

-          تیاتر                           موبد پريا ماوندی               114 رای

-          صنایع دستی            شیرین مزداپور                 82 رای

-          موسیقی                       بهنام جاوید                         94 رای

-          هنرهای تجسمی        میترا نمیرانیان                  84 رای

-          رشته عکاسی              سروش وصالی                 88 رای

خانه فرهنگ و هنرزرتشتیان تهران

خانه فرهنگ و هنرزرتشتیان تهران

شماری از زرتشتیان پنج‌شنبه سوم خوردادماه 1397 خورشیدی در اتخابات هیات مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر شرکت کردند

شماری از زرتشتیان پنج‌شنبه سوم خوردادماه 1397 خورشیدی در انتخابات هیات مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر شرکت کردند

انتخابات با ارایه‌ی کارت شناسایی زرتشتی امکان‌پذیر بود

انتخابات با ارایه‌ی کارت شناسایی زرتشتی امکان‌پذیر بود

هموندان دبیرخانه‌ی انجمن در رای‌گیری همکاری داشتند

هموندان دبیرخانه‌ی انجمن در رای‌گیری همکاری داشتند

هفت سال از گشایش خانه‌ی فرهنگ‌وهنر می‌گذرد و این سومین انتخابات هیات مدیره‌ی است

هفت سال از گشایش خانه‌ی فرهنگ‌وهنر می‌گذرد و این سومین انتخابات هیات مدیره‌ است

نام نامزدهای انتخابات هیات مدیره برای راهنمایی رای‌دهندگان بر روی تابلو نوشته شده بود

نام نامزدهای انتخابات هیات مدیره برای راهنمایی رای‌دهندگان بر روی تابلو نوشته شده بود

کامبیز میزانیان، هموند هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران

کامبیز میزانیان، هموند هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران

جمشید دارابیان، هموند انجمن زرتشتیان تهران-روشن گشتاسبی، آموزگار ذینی دبستان دخترانه‌ی گیو

جمشید دارابیان، هموند انجمن زرتشتیان تهران-روشن گشتاسبی، آموزگار دینی دبستان دخترانه‌ی گیو

بهمن تیمساری، هموند انجمن زرتشتیان تهران

بهمن تیمساری، هموند انجمن زرتشتیان تهران

   157 تن از هکیشان در انتخابات هیات مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر شرکت کردند

   157 تن از هکیشان در انتخابات هیات مدیره‌ی خانه‌ی فرهنگ‌وهنر شرکت کردند

رای‌دهندگان می‌بایست از هر گروه هنری نام یک نامزد را انتخاب می‌کردند

رای‌دهندگان می‌بایست از هر گروه هنری نام یک نامزد را انتخاب می‌کردند

رستم خسرویانی، فرنشین زرتشتیان تهران- مراد ملک‌پور، مسوول دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران

رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران- مراد ملک‌پور، مسوول دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان تهران

سمت راست: خدایار فریدونی، بازرس انجمن زرتشتیان تهران

سمت راست: خدایار فریدونی، بازرس انجمن زرتشتیان تهران

خانه‌ی فرهنگ‌وهنر از دهش روانشاد شاه‌فریدون زرتشتی به انجمن زرتشتیان تهران بنیان شد

خانه‌ی فرهنگ‌وهنر از دهش روانشاد شاه‌فریدون زرتشتی به انجمن زرتشتیان تهران بنیان شد

فرتورازهمایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/3/3 21:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2360

دیدگاه هموندان

نام : همكيش زمان : ۴ خرداد ۱۳۹۷ _ ۱۳:۱۶:۲۸

با درود، با آرزوی موفقیت برای تمامی هنرمندان جامعه زرتشتی . ترکیب فعلی به گمانم از سری پیش تخصصی تر شده و باید امید داشت که شاهد کارهای و فکرهای جدید باشیم در خانه فرهنگ و هنر .

نام : آناهیتا عبد شریف آبادی زمان : ۵ خرداد ۱۳۹۷ _ ۱۳:۰۶:۵۰

ضمن عرض شادباش به یکایک منتخبین گرامی امیدوارم تمام اعضا با همدلی و همازوری در راه خدمت به خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان پیروز و سرافراز باشند.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics