تاریخ پست:1397/3/1 17:55
خبریار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه‌ی دوره‌‌ی دوم  فیروز‌بهرام  در آستانه‌ی آزمون‌های پایان سال یک روز به یادماندنی را در کوشک ورجاوند گذراندند.
هموندان انجمن اولیا و مربیان با همکاری کادر آموزشی این آموزشگاه زرتشتی، چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397 خورشیدی گل‌گشت داش‌آموزی را در کوشک ورجاوند برگزار کردند. در این گل‌گشت نزدیک به 110 تن از دانش‌آموزان و 11 تن از هموندان انجمن اولیای خانه و مدرسه باشنده بودند. دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم دبیرستان به شوند (:دلیل) برگزاری آزمون در این برنامه شرکت نکردند.
برنامه‌ی این گل‌گشت با سازمان جوانان زرتشتی (سازمان فروهر) هماهنگی شده بود.

کادر آموزشی دبیرستان فیروزبهرام دانش‌آموزان را همراهی کردند

کادر آموزشی دبیرستان فیروزبهرام دانش‌آموزان را همراهی کردند

دانش‌آموزان دبیرستان فیروزبهرام در آستانه‌ی برگزاری آزمون پایان سال در گل‌گشت شاد وتفریحی شرکت کردند

دانش‌آموزان دبیرستان فیروزبهرام در آستانه‌ی برگزاری آزمون پایان سال در گل‌گشت شاد وتفریحی شرکت کردند

دانش‌آموزان در فراهم کردن ناهار همکاری داشتند

دانش‌آموزان در فراهم کردن ناهار همکاری داشتند

به کوشش  مادران و انجمن اولیا و مربیان از دانش‌آموزان پذیرایی شد

به کوشش مادران و انجمن اولیا و مربیان از دانش‌آموزان پذیرایی شد

فرتور از تارنمای دبیرستان فیروزبهرام است.

0114


تاریخ پست:1397/3/1 17:55 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1310

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics