تاریخ پست:1397/2/30 13:25
انجمن یانش‌وران برگزار کرد

گردشگری و بازدید یک‌روزه از طبس

خبریار امرداد: گوهر برومندی

انجمن یانش‌وران یزد گردشگری یک‌روزه‌ی طبس را برگزار کرد.
جوانان و خانواده‌های زرتشتی پنج‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی به مقصد طبس حرکت کردند. بازدید از چشمه‌ی مرتضی‌علی، دره ‌کال‌جنی، رودستای ازمیغان و باغ گلشن از برنامه‌های این گردشگری بود. گروه گردشگری 28 اردیبهشت‌ماه به یزد بازگشت.
فرتورهای گردشگری یک روزه‌ی به طبس را در دنبال می‌بینید:

بازدید از باغ گلشن از برنامه‌های گردشگری یک‌روزه بود

بازدید از باغ گلشن از برنامه‌های گردشگری یک‌روزه بود

نوجوانان و خانواده‌های زرتشتی روزی شاد و با هیجان را گذراندند

جوانان و خانواده‌های زرتشتی روزی شاد و با هیجان را گذراندند

آشنایی با زیست‌بوم یکی از تجربه‌های این گردشگری بود

آشنایی با زیست‌بوم یکی از تجربه‌های این گردشگری بود

زیبایی و طبیعت بکر و رست نخورده‌ی این ناحیه چشمگیر بود

زیبایی و طبیعت بکر و دست نخورده‌ی این ناحیه چشمگیر بود

آسمان آبی، طبیعت پاک این ناحیه آرامش‌بخش جان و روان است

آسمان آبی، طبیعت پاک این ناحیه آرامش‌بخش جان و روان است

طبیعتی سرسبز در کنار کویر دیدنی است

همراهی دوستانه‌ی جوانان تجربه‌ی این گردشگری بود

همراهی دوستانه‌ی جوانان تجربه‌ی این گردشگری بود

فرتور رسیده است.

0114

 


تاریخ پست:1397/2/30 13:25 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1341

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics