تاریخ پست:1397/2/26 12:47
خبریار امرداد: گوهر برومندی

بازسازی و مرمت سازه گنبد نیایشگاه پیر‌نارکی به کوشش دهشمند نیک‌اندیش و انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک در حال اجرا است.
بهروز جراح متولی زیارتگاه پیر نارکی از بازسازی سازه‌ی گنبد نیایشگاه نارکی خبر داد و گفت: نیمی از هزینه‌های این بازسازی از سوی دهشمند زرتشتی پرداخت شده است. وی از همکیشان خواست تا در بازسازی نیایشگاه پیر‌نارکی یاری کنند. انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک یزد متولی نگهداری از نیایشگاه پیرنارکی است.
دهشمندانی که خواستار یاری در بازسازی پیر نارکی هستند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره‌ حساب ۰۲۰۳۱۹۹۴۵۵۰۰۲پیر نارکی نزد بانک صادرات واریز کنند.
پير ناركی يكی از كهن‌‌ترين زيارتگاه‌های زرتشتيان ايران است كه در ‎20 كيلومتری شمال‌غربی مهريز جای دارد. زرتشتیان روز مهر تا ورهرام ايزد از ماه امرداد، در گاهشمار زرتشتیان، برابر با 12 تا 16 امردادماه در سالنمای خورشیدی نیایش همگانی برگزار می‌کنند.

بازسازی و مرمت سازه‌ی گنبدی پیرنارکی در حال اجرا است

بازسازی و مرمت سازه‌ی گنبدی پیرنارکی زیر نظر انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک در حال اجرا است

پير ناركی يكی از كهن‌‌ترين زيارتگاه‌های زرتشتيان ايران است

پیرنارکی در ‎20 كيلومتری شمال‌غربی مهريز جای دارد

پیرنارکی در ‎20 كيلومتری شمال‌غربی مهريز جای دارد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/2/26 12:47 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :931

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics