تاریخ پست:1397/2/22 18:9
خبریار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان پایه‌یکم دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم با برگزاری جشن الفبا پایان سال تحصیلی را به شادی گذراندند.
جشن الفبا، شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی به کوشش خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی یکم این آموزشگاه زرتشتی برگزار شد. در این جشن از آمنه مهمان‌نواز آموزگار پایه‌ی یکم و کادر آموزشی دبستان سپاسداری شد. جشن الفبا با آوای نیایش آغاز شد. دانش‌آموزان، هر یک از حروف الفبا را با سرودن چکامه‌ای معرفی کردند. اجرای سرود، موسیقی، دکلمه و مسابقه و سرگرمی بخش‌های این برنامه بودند. در پایان از باشندگان پذیرایی شد.

جشن الفبا، شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در دبستان جمشیدجم برگزار شد

جشن الفبا، شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در دبستان جمشیدجم برگزار شد

لوح پایان تحصیل پایه‌ی یکم داش‌آموزان دبستان جمشیدجم

لوح پایان تحصیل پایه‌ی یکم داش‌آموزان دبستان جمشیدجم 

دانش‌آموزان جمشیدجم با آوای نیایش جشن را آغاز کردند

دانش‌آموزان جمشیدجم با آوای نیایش جشن را آغاز کردند.

جشن الفبا با باشندگی خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان جمشیدجم برگزار شد

جشن الفبا با باشندگی خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان جمشیدجم برگزار شد

از آمنه مهمان‌نواز آموزگار پایه‌ی یکم دبستان جمشیدجم سپاسداری شد

از آمنه مهمان‌نواز آموزگار پایه‌ی یکم دبستان جمشیدجم سپاسداری شد

خانواده‌های دانش‌آموزان از کادر آموزشی دبستان جمشیدجم سپاسداری کردند 

خانواده‌های دانش‌آموزان از کادر آموزشی دبستان جمشیدجم سپاسداری کردند

دانش‌آموزان پایه‌ یکم یک روز شاد را تجربه کردند

دانش‌آموزان پایه‌ یکم یک روز شاد را تجربه کردند

فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی است.

0114


تاریخ پست:1397/2/22 18:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1783

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics