تاریخ پست:1397/2/22 23:9
دبستان جمشیدجم برگزار کرد

جشن پایان سال ششمی‌ها‌ در آدریان بزرگ

خبریار امرداد: گوهر برومندی

دانش‌آموزان پایه‌ی ششم جشن فارغ‌التحصیلی دوره‌ی دوم دبستان را در آدریان بزرگ برگزار کردند.
جشن پایان سال به کوشش خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در آدریان بزرگ برگزار شد و دانش‌آموزان یک روز شاد همراه با بازی و سرگرمی را با یک‌دیگر تجربه کردند. در این جشن از شراره کمالی و مژگان نمیرانیان آموزگاران پایه‌ی ششم و کادر آموزشی این آموزشگاه زرتشتی سپاسداری شد. لوح فارغ‌التحصیلی و یادبودهایی به دانش‌آموزان پیش‌کش شد.

ششمی‌ها یک روز شاد و پرترک را در آدریان بزرگ گذراندند

ششمی‌های دبستان جمشید جم یک روز شاد و پرتحرک را در آدریان بزرگ گذراندند

پسران دبستان جمشید جم با بازی در زمین چمن آدریان بزرگ با هم بودن را تجربه کردند

شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی، پسران دبستان جمشید جم با بازی در زمین چمن آدریان بزرگ با هم بودن را تجربه کردند

شراره کمالی آموزگار پایه‌ی ششم دبستان چمشیدجم با دانش‌آمزان عکس یادگاری گرفت

شراره کمالی آموزگار پایه‌ی ششم دبستان چمشیدجم با دانش‌آموزان عکس یادگاری گرفت

خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم به پاس قدردانی از زحمات شراره کمالی به او پیش‌کشی دادند

خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم به پاس قدردانی از زحمات شراره کمالی به او پیش‌کشی دادند

خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم به پاس قدردانی از زحمات مژگان نمیرانیان به او پیش‌کشی دادند

خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم به پاس قدردانی از زحمات مژگان نمیرانیان به او پیش‌کشی دادند

خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم از زحمات آناهیتا جوانمردیان سپاسداری کردند

خانواده‌های دانش‌آموزان پایه‌ی ششم دبستان جمشیدجم از زحمات آناهیتا جوانمردیان سپاسداری کردند

از ارسام جوانمردی، مربی تربیت بدنی این آموزشگاه زرتشتی سپاسداری شد

از ارسام جوانمردی، مربی تربیت بدنی این آموزشگاه زرتشتی سپاسداری شد

فرتور از ماندانا آذرکیوان است.

0114


تاریخ پست:1397/2/22 23:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1704

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics