تاریخ پست:1397/2/22 16:10
خبریار امرداد: گوهر برومندی

مهدکودک یسنا یزد آیین جشن‌خوانی را به نامگانه‌ی درگذشتگان دو تن از دهشمندان همیشگی این مهد برگزار کرد.
دکتر جمشید کیانی و مهندس بهرام پیمانی‌فرد از دهشمندانی هستند که پیوسته به این آموزشگاه زرتشتی دهش می‌کنند. مهدکودک یسنا، پنج‌شنبه 20 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در آیین گهنبار از این دو دهشمند خود سپاسگزاری کرد.
 آیین گهنبار به نامگانه‌ی شهریار دینیار کیانیان، مهربانو کیخسرو کیانیان، مهربان شهریار کیانی، خدایار خادمی‌کلانتری و بهمن مهربان پیمانی‌فرد برگزار شد. آیین جشن‌خوانی بر دوش موبد پرویز مالی بود.

0114


تاریخ پست:1397/2/22 16:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1342

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics