تاریخ پست:1397/2/26 8:0
پیوند باستان‌شناسی و گردشگری

مردم و میراث فرهنگی

بنفشه میرزایی

پیوند باستان شناسی و گردشگری

روشن است که مردم عادی، به باستان‌شناسی گرایش فراوانی دارند. باستان‌شناسی از زمان کاوش‌های آغازین در گورتپه‌ها و باز کردن نوارپیچ مومیایی‌های مصری دربرابر مردم، در راستای سرگرمی‌ها جای گرفت. البته این سرگرمی، امروزه شکل و آرمانی علمی‌تر و آموزنده‌تر دارد، ولی اگر باستان‌شناسی در پی پیشرفت است و می‌خواهد به زندگی خود ادامه دهد، باید با دیگر جاذبه‌های پرهوادار هم‌آوردی کند. زمانه‌ی کنونی، زمانه‌ی «جهان‌گردی همگانی» و «صنعت گردشگری» است.

چالش بنیادین در صنعت گردشگری، این است که چگونه می‌توان میان خواسته‌های بسیار ارزشمند «نگه‌داری آثار» از یک‌سو و «حق مردم برای بازدید» از میراث فرهنگی کشورشان از سوی دیگر هماهنگی پدید آورد. با افزایش گرایش مردم به باستان‌شناسی و ساده‌تر شدن سفرهای هوایی و نیز آموزش درست، شماری از شهرهای بی‌نام و نشان کشورمان می‌توانند از دید اقتصادی و گردش‌گری، پیشرفت خوبی کنند. امروزه گردشگری به یکی از برجسته‌ترین کارهای جهانی دگرگون شده و درصد بالایی از پیشه‌ها، در پیوند با این زمینه است.


تاریخ پست:1397/2/26 8:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :529

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics