تاریخ پست:1397/2/9 10:8
در امرداد 386 چاپ شده است

خلیج فارس نامی برای همیشه

خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

خلیج فارس«خلیج فارس نامی برای همیشه» عنوان نوشتاری است که به خجستگی دهم اردیبهشت، روز خلیج فارس در «امرداد» 386 چاپ شده است. نویسنده باگواه گرفتن اسناد تاریخی به دیرینگی این نام اشاره کرده است.
در بخشی از نوشتار آمده است:
در سال ۱۰۰۱ خورشیدی امام‌قلی خان سردار صفوی، به فرمان شاه‌عباس یکم، 10 اردیبهشت ارتش پرتغال را از جزیره‌ی هرمز بیرون راند تا پس از ۱۱۶ سال فرمانروایی ایران بر دریای ‌پارس بار‌ دیگر استوار گردد.
در 100 سال گذشته برخی نام دریای ‌پارس را برنتابیده و در پی انگیزه‌های سودجویانه‌ی انگلیس و جنبش پان‌ عربیسم کوشیده‌اند نام ساختگی خلیج‌‌عربی را جایگزین کنند. چنان‌که اتحادیه‌ی عرب در سال ۱۳۴۳ خورشیدی به‌ کارگیری نام  خلیج‌فارس را از سوی عرب‌زبانان ناروا و ناشایست دانست. همچنین سر چارلز بلگریو کارگزار انگلیسی نیز در سال ۱۳۴۵ خورشیدی برای نخستین بار نام خلیج ‌عربی را به ‌کار برد. در همه‌ی سال‌های گذشته نام پارسی سومین آبراهه‌ی بزرگ‌ جهان به چالشی میان ایران و همسایگان جنوبی‌اش درآمده است. از این‌ رو، در تیر ۱۳۸۴ خورشیدی هیات‌ دولت 10 ‌اردیبهشت را که سالروز آزادسازی جزیره‌ی هرمز است را روز ملی خلیج‌فارس‌ نام نهاد.
متن کامل نوشتار را می‌توانید در رویه‌ی اندیشه امرداد 386 با عنوان «خلیج فارس نامی برای همیشه» بخوانید.

لینک خرید اینترنتی شماره‌‌ی 386 امرداد:

https://goo.gl/kLhKWV

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه امرداد:

https://goo.gl/XqpSbS


تاریخ پست:1397/2/9 10:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1476

دیدگاه هموندان

نام : منوچهر مبارکه زمان : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۰۹:۱۱:۱۴

ایران بمثال کوزه زرین است ابش نه شور ولی شیرین است بکوری چشم هزاران تازی اب ره فارس نامی برین است

نام : امیرحسین ایمانی زمان : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۲۰:۲۳:۰۰

خلیج همیشه پارس خلیج ایرانی شاخاب پارس

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics