تاریخ پست:1397/1/26 15:29
گزارش از نخستین نشست انجمن زرتشتیان تهران در سال 1397

تعویض درِ آتشکده‌ی تهران مصوب شد

خبریار امرداد: گوهر برومندی

انجمن زرتشتیان تهراندر ورودی آتشکده‌ی ‌تهران با همیاری یک تن نیک‌اندیش زرتشتی تعویض می‌شود.
هموندان گردش 43 هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران در نشست یک‌صدونهم بیشترین زمان را به مصوبه‌ی تعویض در آتشکده‌ی تهران، استخدام نیرو در کادر اداری انجمن و گزارش از روند نوسازی ساختمان کیان‌پور ویژه کردند.
مصوبات کمیسیون مالی:

 • تصویب پرداخت 22 میلیون و 700 هزار ریال بابت کارکرد نگهبانی زمین جوانمردی و سایر هزینه‌ها بر اساس مصوبه‌ی 21 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون ساختمان از تاریخ 16 بهمن‌ماه تا 29 اسفندماه 1396 خورشیدی
 • اسناد مربوط به تعمیرات آسانسور خوابگاه مزدا به مبلغ 35 میلیون ريال بر اساس صورتحساب شرکت روانپارس مصوبه‌ی 21 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون ساختمان
 • هزینه کرد 11 فقره صورتحساب دریافتی از مدیر مارکار تهران‌پارس مصوبه‌ی 21 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون خدمات به مبلغ 19 میلیون و 255 هزار و 798 ريال
 • هزینه‌های انجام‌شده در کتابخانه‌ی مارکار مصوبه‌ی 21 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون خدمات به مبلغ 405 هزار ریال
 • تصویب مبلغ 31 میلیون و 200 هزار ريال بابت نگهبانی زمین جوانمردی و سایر هزینه‌های مربوط به مصوبه‌ی 9/12/96  کمیسیون ساختمان و مصوب 21 اسفندماه 1396 خورشیدی
 • هزینه‌های مربوط به طبقه دوم دبیرخانه مصوبه‌ی دو بهمن‌ماه 1396 خورشیدی و 21 اسفندماه 1396 خورشیدی به مبلغ 58 میلیون ريال
 • هزینه‌های جشن دهه‌ی فجر مهدکودک پرورش مصوبه‌ی 14 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون فرهنگی به مبلغ 8 میلیون و 70 هزار ریال
 • هزینه‌های بهمن‌ماه مهدکودک پرورش مصوب 14 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون فرهنگی به مبلغ 8 میلیون و 767 هزار و 878 ریال
 • اسناد مربوط به هزینه‌های جشن فروردین‌گان مصوبه‌ی 14 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون خدمات شامل 74 نیم‌راه اتوبوس، خریدگل و پیش‌کش  به مبلغ 79 میلیون و 700 هزار ریال
 • هزینه‌های مراسم پنجم دی بابت تزیین مقبره‌ی بزرگان به مبلغ 800 هزار ریال
 • اسناد مربوط به سفره نوروز در شاه‌ورهرام‌ایزد مارکار مصوبه‌ی 14 اسفندماه 1396 خورشیدی کمیسیون خدمات به مبلغ 1 میلیون و 780 هزار ريال

یک‌صدوبیست‌وششمین جلسه‌ی کمیسیون خدمات در تاریخ 21 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی تشکیل‌ شده و پنج مصوبه و یک سپاسگزاری نتیجه‌ی این نشست است.

 • با صورت هزینه‌ی درمانگاه یگانگی طی دو فاکتور به مبلغ 1 میلیون و 470 هزار ريال در تاریخ 13 اسفندماه 1396 خورشیدی و 23 اسفندماه 1396 خورشیدی موافقت شد.
 • با مبلغ 502 میلیون و 870 هزار ریال جهت 282 نفر رفت‌وبرگشت و 17 مسیر یک‌طرفه در ماه اسفند جهت سرویس دانش آموزان مدارس زرتشتیان موافقت شد.
 • با هزینه کردن کتابخانه‌ی مارکار تهران‌پارس که به تایید کتابخانه‌ی یگانگی نیز رسیده است از محل تن‌خواه آقای عادلی به مبلغ یک‌میلیون و 850 هزار ریال طی 8 فقره فاکتور از تاریخ 23 اردیبهشت 1396 خورشیدی تا 12 اسفندماه 1396 خورشیدی موافقت شد.
 • با توجه به پایان رسیدن دوره‌ی آزمایشی یک‌ساله‌ی آقای آبادی، با انعقاد قرارداد یک‌ ساله با وی موافقت می‌شود.

با حساب میانگین نامه‌های ثبت‌شده در دبیرخانه، بنا شد شرح وظایف وی طبق قانون وزارت کار 144 ساعت در ماه مشخص و در نشست آینده به آگاهی انجمن رسانده شود.

گزارش سپاسگزاری:

-         سپاسگزاری می‌شود از تمام افرادی که در برگزاری هرچه بهتر آیین جشن فروردینگان این کمیسیون را یاری کردند، از جمله انجمن موبدان، سازمان زنان زرتشتی، پرسنل دبیرخانه و رستم خرم‌دین که فراهم کردن لوح بر دوش وی بود.

کمیسیون فرهنگی 11 مصوبه و 3 گزارش به نشست یک‌صدونهم ارایه کرد.

 • مبلع یک‌میلیون و 750 هزار ريال متمم هزینه‌ی خرید و حمل چوب جهت سوخت آدریان تهران در نظر گرفته شد که مبلع مصوبه‌ی هشتم خردادماه 1396 خورشیدی مبلغ 20 میلیون ريال بوده که کل هزینه 21 میلیون و 750 هزار ریال شده است.
 • با توجه به مصوبه‌ی سال گذشته مبلغ 120 میلیون ریال کمک به برگزاری سه برنامه‌ی کانون دانشجویان زرتشتی با توجه به درخواست برای اجرای سه برنامه‌ی اردو، جام جان‌باختگان و مانتره در سال 97 جهت کمک‌هزینه به مبلغ 135 میلیون ريال موافقت کرد. (سال پیش مصوب شده است)
 • با پرداخت صورت هزینه‌ی کتابخانه‌ی یگانگی از تاریخ 28 آذرماه 1396 خورشیدی تا 13 اسفندماه 1396 خورشیدی به مبلغ 3 میلیون و 672 هزار و 600 ريال موافقت شد.
 • با پرداخت صورت هزینه‌ی کتابخانه‌ی یگانگی از تاریخ 14 اسفندماه 1396 خورشیدی تا 15 اسفند 1396 خورشیدی که شامل خرید لوازم‌‌التحریر و شارژ اینترنت است مبلغ 3 میلیون و 372 هزار و 500 ریال موافقت شد.
 • با تعویض لامپ‌های آتشکده‌ی تهران به مبلغ 4 میلیون و 295 هزار ريال موافقت شد.
 • با ادامه‌ی کار راهنمای گردشگری آتشکده‌ی تهران، منشی خانه‌ی فرهنگ و هنر و مسوول آدریان بزرگ در سال 97 موافقت شد.
 • مقرر شد دستمزد راهنمای گردشگری آتشکده‌ی تهران و منشی خانه‌ی فرهنگ و هنر و مسوول آدریان بزرگ طبق روال کمیسیون مالی را در سال 1397 افزایش دهد.
 • هزینه‌ی صبحانه، نهار و متفرقه مهدکودک پرورش در اسفندماه 96 به مبلغ 10 میلیون و 204 هزار و 11 ریال مورد تایید قرار گرفت.
 • هزینه‌ی مربیان کلاس‌های فوق‌برنامه مهدکودک پرورش در اسفندماه به مبلغ 7 میلیون و 450 هزار ریال مورد تایید قرار گرفت.
 • تعویض در آتشکده‌ی تهران به تصویب رسید و بنا شد از دو کارشناس دیگر هزینه‌ی ساخت استعلام گرفته شود.

با توجه به ضرورت تعویض در آتشکده‌ی تهران با نجاری که این در را از نمونه‌ی اولیه خود ساخته است مشورت شد و برآورد هزینه‌ی چوب، چهارچوب و یراق تا سقف 300 میلیون ریال قیمت گذاری شده است و مدت زمان ساخت و نصب نزدیک به سه تا چهار ماه از زمان بستن قرارداد است. مبلغ 150 میلیون ریال را نیک‌اندیشی پرداخت می‌کند و تا پایان رای‌زنی با نیک‌اندیش دیگر بقیه‌ی این هزینه بر دوش انجمن است.

 • جهت برگزاری نمایشگاه مردم‌شناسی آتشکده‌ی تهران در تعطیلات نوروزی به مدت 10 روز از ساعت 8 بامداد تا 18، شش نفر از هم‌کیشان در این برنامه همکاری داشتند که بنا بر مصوبه‌ی 21 اسفندماه 1396 خورشیدی جمع مبالغ پرداختی آن‌ها 20 میلیون ريال

گزارش‌:

-         بنا بر مصوبه‌ی گذشته، بابت آماده‌سازی لباس موبدان و کاور به مبلغ 40 میلیون ریال، هفت دست لباس موبدان تهران و هزینه‌ی حمل‌ونقل جمعا 26 میلیون و دویست هزار ریال آماده و تحویل موبدان شد. هفت دست کاور آماده نیست که بعد از تعطیلات آماده می‌شود که مبلغ از 40 میلیون ریال کسر می‌شود و باقیمانده بعدا اعلام می‌شود.

-         مصوبه‌ی 45 میلیون ریالی بابت فضای بهسازی سبز آتشکده‌ی تهران انجام شد که هزینه‌ی آن به همراه نظافت کل محوطه‌ی آتشکده‌ی تهران به مبلغ 29 میلیون و 839 هزار ریال شد که از آن مبلغ کسر می‌شود

-         پیگیری درخواست کانون دانشجویان زرتشتی برای اجرای سه برنامه‌ی اردو، جام جان‌باختگان و مانتره در سال 1394 خورشیدی که در گردش 42 در تاریخ یکم فروردین‌ماه 1394 خورشیدی به مبلغ 105 میلیون ریال تصویب‌شده ولی تاکنون هیچ‌گونه پرداختی به آن ارگان نشده است، از سوی کمیسیون فرهنگی انجام شد و مصوبه‌ی آن موجود است و این پرداختی از سوی انجمن بلامانع است.

-         صورت‌حساب‌های برپایی سفره‌ی نوروزی، دیدوبازدید نوروز و آیین ششم فروردین به آگاهی رسانده می‌شود.

-         از همه‌ی کسانی که پیش از نوروز و در هنگامه‌ی تعطیلات نوروزی جهت آماده‌سازی آتشکده‌ی تهران کمیسیون را یاری کردند سپاسگزاری شد.

کمیسیون ساختمان 5 مصوبه و یک گزارش درباره‌ی ساختمان کیانی‌پور ارایه کرد:

 • هزینه‌های متفرقه دفتر فنی از تاریخ 20 بهمن‌ماه 1396 خورشیدی تا اسفندماه 1396 خورشیدی از محل تن‌خواه‌گردان دفتر فنی 5 میلیون و 424 هزار ریال
 • هزینه‌ی خرید و نصب توالت فرنگی تاشو برای درمانگاه یگانگی یک‌میلیون و 50 هزار ریال
 • برآورد هزینه‌ی ساخت و نصب حفاظ آهنی برای پلکان‌های حیاط خانه‌ی فرهنگ‌وهنر تا سقف 7 میلیون ریال
 • هزینه‌ی ساخت و نصب سایه‌بان کمپرسور دندان‌پزشکی و پایه‌ی اتوکلاو درمانگاه یگانگی به مبلغ 5 میلیون ریال
 • هزینه‌ی تعمیر آب‌گرم‌کن طبقه‌ی همکف خانه‌ی جوانمردی در ستارخان به مبلغ 2 میلیون و 700 هزار ریال

گزارش:

-         کمیسیون ساختمان در آغاز از مهندس شاه‌بهرام سلامتی‌پور که در دفتر خدمات شهرداری فعالیت دارد و آنان را در اخذ جواز یاری کرده است سپاسگزاری کرد. با توجه به این که در صورت‌جلسه‌ای که در مجمع تنظیم‌ شده است شهریار جویبان‌پور تراکم را تقبل کرده است. کمیسیون ساختمان در گزارش خود پیشنهاد داد تا انجمن هزینه‌ی دستور نقشه و جواز را بر عهده بگیردکه با آن موافقت شد.

زمان نشست معارفه‌ی نامزدهای هیات مدیره‌ی گردش 44 انجمن پنجشنبه 30 فروردین  1397 خورشیدی در تالار فیروزبهرام از ساعت 16 و 30 دقیقه انتخاب شد.
بنا بر نظر بازرس انجمن نامزدهایی که در دور نخست نام‌نویسی کردند، در این دوره نیز بایسته است دوباره آمادگی خود را اعلام کنند.
نشست یک‌صدونهم هیات مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران گردش 43، دوشنبه 21 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی از ساعت 18 و 50 دقیقه برگزار شد. رستم خسرویانی، فرنشین انجمن زرتشتیان، با تاخیر به نشست رسید. این نشست پس از دو ساعت و نیم کنکاش و گفت‌وگو در غیاب فرزاد دهنوی‌زاده و هرمز مهربد به پایان رسید.

 


تاریخ پست:1397/1/26 15:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1897

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ _ ۰۸:۱۴:۰۸

تنها مشکل جامعه زرتشتی در ورودی آتشکده تهران بود که خدا را شکر حل شد. ولی نه به واسطه کار انجمن، بلکه توسط خیراندیش.

نام : متعجب زمان : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۲:۰۳:۱۱

سی میلیون تومان برای یک در؟ این را خرج کارمندان و جوانان کنید. ما همین در را قبول داریم.

نام : مهران سپهری زمان : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ _ ۰۹:۰۶:۰۰

آتشکده تهران زیر نظر میراث فرهنگی است. باید بتوانید این مبلغ را از میراث فرهنگی بگیرید.

نام : جوان زرتشتی زمان : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۲:۰۱:۴۶

برای انجمن زرتشتیان تهران فقط باید تاسف خورد که هیچ خدمتی به جوانان زرتشتی نکرد نه تو زمینه کار نه تو زمینه مسکن و ... با تشکر فراوان از خیر اندیش بابت هزینه تعویض درب آتشکده

نام : کیامرزافشاری زمان : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۲:۵۹:۰۷

بیاری اهورامزدا. اشکال کار ونیازتعویض درب نوسازکنونی نیایشکاه درگجاست . بیاری اهورامزدا. اشکال کارونیاز تعویض درب نوسازکنونی نیایشگاه درکجاست ؟ اکرمنظوربازتاب ونمادفلسفه اوستا وگاتهامی باشد که به خوبی در آن ملحوظ گردیده است .واگر هدف ظاهرسازی وتقلیدازمذاهب دیکران دارداین عمل مغایرت گامل باگاتهاوسادگی وبی پیرایگی درآثارتاریخی معابدوآتشگده های مزده یسنان (بهدینان )دارد.چنین تصمیماتی چه بسی دردورباطل آینده منجر به زرکوبی وطلا سازی وهزینه های بیهوده دیگری گردد..این درحالی است که ما هنوز به شفاف سازی تعالیم گاتها واشاعه فرهنگ اشویی که درراستای زندگی وسازندگی جهان وخوشبختی وآرامش بشری است ازدیگران وارقافله روزگارفرسنگها فاصله داریم .امیداست مصوبات وتصمیم گیری هابرمبنای خرد گرایی وپیشرفت جامعه باشد. ایدون باد. /

نام : ... زمان : ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۲:۰۱:۵۲

"با توجه به ضرورت تعویض در آتشکده‌ی تهران" ضرورت رو از کجا تشخیص داده اید !!!!!!!! در به این خوبی خیلی هم به بافت قدیمی ساختمان و محله می اد.یکم رسیدگی می خواد.یه رنگ و لعابی باید بهش زد.

نام : همکیش زمان : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ _ ۱۴:۲۹:۰۰

در ورودی واقعا احتیاج به تعویض دارد نه تعمیر؟ چرا چنین هزینه ی هنگفتی باید صرف اینکار غیر عقلانی شود؟ از نظر معماری این در قدیمی بسیار ارزشمند است و چنین کاری باید به عهده ی متخصصین میراث فرهنگی باشد نه کسانی که صلاحیت کافی ندارند. بسیار باعث تاسف است این یک اثر ارزشی ملی است نه در ملک شخصی ما که به همین راحتی تصمیم به تعویضش بگیریم. به امید اندکی تفکر.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics