تاریخ پست:1397/1/22 14:18
امرداد

زاد روز دانش آموزان زاده‌ی‌ بهار در دبستان پسرانه‌ی دینیاری یزد جشن گرفته شد.
کادر آموزشی این آموزشگاه زرتشتی با همکاری انجمن اولیا و مربیان، سه‌شنبه 21 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی برای دانش‌آموزان زاده‌ی بهار جشن زادروز برگزار کرد و دانش‌آموزان یک روز شاد را گذراندند. جشن زادروز زادگان تابستان نیز اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

فرتورهای زیر از سوی خوانندگان امرداد رسیده و اگر کیفیت مناسب را ندارد پوزش می‌خواهیم. شما خواننده‌ی گرامی هم می‌توانید از آیین‌های ایرانی عکس گرفته و به نشانی sardabir.amordad@gmail.com  بفرستید.

0114

 


تاریخ پست:1397/1/22 14:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1134

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics