تاریخ پست:1397/1/21 16:0
مهشید آتشبند

انجمن زرتشتیان اصفهان آیین جشن فروردینگان را درمجتمع فرهنگی ورزشی خسروی برگزار کرد.
شماری از زرتشتیان اصفهان روز فروردین از ماه فروردین در گاهشمار زرتشتی برابر با 19 فروردین‌ماه 1397 خورشیدی گردهم آمدند و با برگزاری آیین فروردینگان، جشن فروهردرگذشتگان را گرامی داشتند. اوستا‌خوانی این آیین را موبد بهزاد نیک‌دین بر دوش داشت. در پايان این آیین ازهمكيشان پذيرایی شد.
زرتشتیان هر ساله در چنین روزی با برگزاری جشن فروردینگان، نخستین جشن ماهانه، یا فُرودُگ خواستار شادی روان و فروهر درگذشتگان از اهورامزدا می‌شوند.

فرنور از مهشید آتشبند است.

0114


تاریخ پست:1397/1/21 16:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1446

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics