تاریخ پست:1397/1/20 12:17
گروه عکس

امرداد پستی را هفته‌ای یکبار با عنوان «بنویس و به اشتراک بگذار» برای خوانندگان به نمایش می‌گذارد که در آن احساس خود را درباره‌ی عکسی که منتشر شده بنویسند.از میان جمله‌های نوشته شده یک جمله برگزیده می‌شود که در پست بعدی اعلام می‌شود.
در «بنویس و به اشتراک بگذار»(18) که عکسی ازمراسم تش بوم بود جمله‌ی «اینهارا فقط آتش نبین. این روشنایی دلهاییست دردل شب،همچون دل بانی آنها روشن است. یعنی دستها ودعاهای آنان بسوی خدای خالق نور.روشنایی واتش است.» برگزیده شد.
احساس خود را درباره‌ی این فرتور(:عکس) را در یک یا چند جمله کوتاه بنویسید. بهترین جمله برگزیده و به اشتراک گذاشته می‌شود.

1362


تاریخ پست:1397/1/20 12:17 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1093

دیدگاه هموندان

نام : مهرجردی زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۲:۳۳:۰۴

چه زیباست همدلی و همازور نقش دیوار و شاخه ها ، چه جالب که قسمت آسیب دیده بیشتر در زیر شاخه و طراوت پنهان است و نمای سالم پدیدار تر .

نام : سعید زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۲:۴۴:۴۳

قدرنشناسی ارزش قایل نشدن برای هنر دیگران سهل انگاری و ندیده گرفتن آثار

نام : يسنا زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۳:۱۰:۴۶

قاب فراموشی هنر...

نام : مرجان زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۳:۲۶:۵۰

قدر زر زرگز شناسد قدر گوهر گوهری....

نام : دانا زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۳:۳۹:۰۸

این‌همه‌نقشِ‌عَجب‌‌بر‌در‌ودیوارِ‌وجود هر‌که‌فکرت‌نکند‌نقش‌بُوَد‌بردیوار

نام : حميده زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۴:۲۱:۵۰

بر تن خشتهای این دیوار،نقشی از کاشی مانده به یادگار...

نام : فرشید زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۰:۳۷:۳۷

با بهترین درودها ، "نمیتوان همه خوبیها و قشنگی ها را از بین برد "

نام : بابک زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۲:۱۵:۱۰

از خاک در آمدیم و بر باد شدیم

نام : سیدمهدی زمان : ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۲:۲۲:۲۰

مگر خزان شود آخر،که رنگ و رخی بنمایی! وگرنه دربهارطبیعت اسیر صنع ومصنوع خدایی. زیباییهای ساخته دست انسان نه پایدارند و ن درحدساخته های خدایی.قاب کاشیکاری زیبای دست ساخت انسان باتمام زیبایی نه تنها ازبین رفتنی است،بلکه باشروع بهار زیرشاخ برگ مخلوق خدا چندان دلربایی نتواند کرد.

نام : دانا زمان : ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۱:۰۹:۰۴

بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا درنبندد هوشیار ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار اینکه در شهنامه‌هاآورده‌اند رستم و رویینه‌تن اسفندیار تا بدانند این خداوندان ملک کز بسی خلقست دنیا یادگار اینهمه رفتند و مای شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار

نام : علی قاسمیان زمان : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۳:۴۸:۴۲

چندین چراغ دارد و بیهوده میرود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش (ایران عزیز)

نام : ماوندادی زمان : ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۷:۱۲:۴۵

باپوزش من شعر بلد نیستم بنویسم شما بهترین رو انتخاب کنید دل نوشته؟

نام : Haleh زمان : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۱:۴۴:۴۱

یادگاران دل ودست نیاکان وطن،باهمه زخم که از دیووددان برسرورویش بشود،بازهم سبزشدن رابه ما مژده می دهد مانندگل ودارودرخت.

نام : ایرانبان زمان : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۲:۰۷:۳۸

از خاک برمیخیزیم.....

نام : سجاد زمان : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ _ ۱۸:۰۳:۰۳

کوچه های شهر، پر دلتنگی ...

نام : پوران زمان : ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ _ ۲۲:۴۳:۴۰

دنیایی عشق در سکوت ؛و تحمل روزگاران از دست رفته ی مقدر شده؛ واکنون قدر دانی از عاشق تنها مانده ی لحظات هر چند دور اما به نزدیکی خیال اما واقعی .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics